Missio, visio ja arvot

Missio

Missiomme tai tarkemmin sanottuna Advenin tarkoitus kuvaa syytä, miksi olemme olemassa. Maailmassa, jossa ilmastonmuutos sekä tarve päästöttömyydelle ja korkeammalle energia- ja resurssitehokkuudelle ovat vahvoja megatrendejä, Advenin tarkoitus on erittäin tärkeä ja konkreettinen.

Advantage in energy.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa
etsimme, rakennamme ja kehitämme
tulevaisuuden energiaratkaisuja,
joista on hyötyä yrityksille, ihmisille ja maapallolle.

1.    Ymmärrämme asiakkaidemme energia- ja liiketoimintatarpeet kokonaisvaltaisesti ja yhdessä asiakkaidemme kanssa etsimme parhaat ratkaisut heidän tarpeisiinsa.  

2.    Perinteisen energian tuotannon lisäksi konseptikehityksemme keskittyy tunnistamaan uusia ratkaisuja, jotka keskittyvät energiatehokkuuteen tai kiertotalouteen ja näiden mahdollisuuksien tunnistamiseen asiakkaidemme prosesseissa.

3.    Lähestymistapamme ulottuu suorasta hyödyn tuottamisesta asiakkaillemme myös koko yhteiskuntaan:taloudellisen, sosiaalinen, ympäristön ja joka päiväisen työn näkökulmasta.

 

Visio

Adven on maailman paras kestävien Energy as a service -ratkaisujen ja erinomaisen asiakaskokemuksen toteuttamisessa teollisuus- ja kiinteistöasiakkaille.

Visiomme keskiössä on Energy as a service -liiketoimintamallimme, joka antaa meille mahdollisuuden toteuttaa missiotamme ainutlaatuisella intensiteetillä. Liiketoimintamallimme eli kokonaisvaltaisten energiaratkaisujen suunnittelu, näiden ratkaisujen rakennuttaminen ja niihin investointi, laitosten ja kriittisten asiakasprosessien operointi sekä palvelun jatkuva kehittäminen on ollut tekemisemme keskiössä pian jo 40 vuotta. 

Saavutamme päämäärämme strategisten kyvykkyyksien avulla

Liiketoimintamallissamme korostuu kolme strategista kyvykkyyttä, joissa haluamme olla maailman parhaita ja joiden kehittämiseen keskitymme.

1.    Liiketoimintamallimme elementtien (kehittäminen, rakentaminen, omistaminen, operointi ja kehittäminen) onnistunut yhdistäminen​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Luomme merkittävää arvoa asiakkaillemme sekä asiakkaidemme asiakkaille toteuttamalla liiketoimintamalliamme saumattomasti, paremmin kuin kukaan muu.

2.   Konseptien kehittäminen räätälöityihin energiaratkaisuihin

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pyrimme ymmärtämään asiakkaan prosesseja parhaalla tavalla, löytämään asiakkaan toiminnan pullonkaulat, tunnistamaan kuhunkin tilanteeseen soveltuvat, parhaat teknologiat ja toteuttamaan asiakkaan tarvetta palvelevan kokonaisuuden.

3.    Asiakaskriittisten prosessien operointi

​​​​​​​Laitostemme ja niihin kytkeytyvien asiakaskriittisten prosessien operointi paremmin kuin kukaan muu, on kolmas strateginen kyvykkyytemme. Tätä olemme tehneet jo lähes 40 vuoden ajan ja teemme tänäänkin yli 250 asiantuntijan voimin. Ollaksemme maailman parhaita tässä, meidän tulee ymmärtää tuotannolliset tarpeet syvällisesti ja meillä tulee olla joukossamme alueen parhaat käyttäjät, parhaat esimiehet sekä parhaat käytännöt.

 

Arvot

 

                  Asiakaskeskeisyys.png            Sitoutuminen.png

                          Asiakaskeskeisyys                      Sitoutuminen

 

                        Tuloksellisuus.png              Kunnioittaminen.png

                              Tuloksellisuus                       Kunnioittaminen                    

 

Asiakaskeskeisyys

Etsimme asiakkaidemme tarpeisiin parhaalla tavalla soveltuvia energiaratkaisuja. Huomioimme asiakkaidemme odotukset ja vaatimukset ratkaisuehdotusta laatiessamme. Haluamme tarjota asiakkaillemme myös aina parhaan asiakaskokemuksen kaikissa kohtaamispisteissä. 

Sitoutuminen

Sitoudumme asiakkaidemme tarpeisiin investoinnein ja tarjoamalla pitkän aikavälin sopimusmalleja sekä jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Me advenilaiset olemme sitoutuneita arvoihimme, visioomme, ja tavoitteisiimme, ja pyrimme omassa työssämme parhaalla tavalla saavuttamaan yhteiset tavoitteemme.

Tuloksellisuus

Tähtäämme kaikissa toiminnoissamme tuloshakuisuuteen ja meillä on korkea tahtotila jatkuvasti parantaa asiakkaidemme energia- ja kustannustehokkuutta. Teemme työmme huolellisesti ja tarkasti. Olemme tavoitehakuisia ja seuraamme yhteisten tavoitteidemme toteutumista tiiviisti asiakkaidemme kanssa.  

Kunnioittaminen

Kunnioitamme asiakkaitamme, kumppaneitamme ja henkilöstöämme noudattamalla ja valvomalla yleisesti tunnustettuja eettisiä käytäntöjä. Kunnioitamme kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristöarvoja ympäristömyötäisillä energiaratkaisuilla ja suosimalla uusiutuvia polttoaineita. Pidämme sen minkä olemme luvanneet, emmekä tingi korkeasta laadusta tai aikatauluista. 

 

Lue myös:

Adven yrityksenä

 

Vastuullisuus


Kiinnostuitko?

Täytä yhteystietosi, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian!