Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu ovat toimintamme kulmakiviä

Olemme sitoutuneet suunnitelmallisesti ja jatkuvasti pienentämään turvallisuus- ja ympäristöriskejä, sekä toimintamme ympäristövaikutuksia. Haluamme kehittää toimintaamme ja toimintamme turvallisuutta niin ihmisten kuin ympäristönkin näkökulmasta.

Ympäristö- ja turvallisuusajattelu

Ympäristöajattelu on keskeinen osa päivittäistä toimintaamme. Me Advenilla uskomme kestävään kehitykseen ja tavoitteenamme on olla johtava ympäristövaikutuksia pienentävien energiatuotantotekniikoiden soveltaja.

Tämä ole pelkkää puhetta, me uskomme ennen kaikkea käytännön tekoihin. Kehitämme jatkuvasti biopolttoaineiden, jätemateriaalien ja hukkalämmön hyödyntämistä ja panostamme niiden käytön tehostamiseen. Mahdollistamme asiakkaallemme edistyksellisemmän energiateknologian käytön ilman, että asiakkaan itsensä tarvitsee investoida siihen. Tuotanto tapahtuu kustannustehokkaasti ja tuottaa asiakkaallemme säästöä.

Toiminnan korkea laatu ja jatkuva kehitys takaavat asiakkaillemme heidän tärkeimmän odotuksensa – luotettavuuden – toteutumisen.

Emme koskaan tingi työntekijöidemme ja ympäröivän yhteiskunnan turvallisuudesta ja haluamme varmistaa energian tuotannon häiriöttömyyden asiakkaillemme myös turvallisen toiminnan avulla. Teemme pitkäjänteistä työtä edistääksemme turvallisia työtapoja ja menetelmiä. Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu tärkeänä osana toimitusketjuun ja haluamme myös toimia yhteistyössä asiakkaidemme kanssa yhteisten turvallisuusasioiden kehittämisessä.  

Advenin toiminnassa yhdistyvät laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat. Noudatamme toiminnassamme laatujärjestelmästandardia ISO 9001, ympäristöjärjestelmästandardia ISO 14001 ja työterveys- ja turvallisuusjohtamisstandardia OHSAS 18001. 

Lue lisää:

Työturvallisuus ja -terveyspolitiikka

 

Katso turvallisuustiedotteet

 

Advenin Itämerisitoumus

Itämeren pahimpia ongelmia on rehevöityminen, joka johtuu siitä, että veteen päätyy liikaa typpeä ja fosforia. Adven on antanut Baltic Sea Action Groupille sitoumuksen, jonka tavoitteena on vähentää ravinteiden päätymistä Itämereen toteuttamalla ja kehittämällä ravinteiden talteenottoa teollisuudessa.

Adven käsittelee teollisuuden prosesseissa käytettyjä vesiä ja kerää niistä talteen ravinteet, jotka voidaan käyttää uudestaan esimerkiksi lannoitteena pelloilla. Sitoumuksella Adven lupaa perehtyä uusimpiin ravinteiden talteenottomenetelmiin ja teknisiin ratkaisuihin. Lisäksi Adven pyrkii ottamaan käyttöön uusimmat vedenpuhdistuksen tekniikat.

Haluamme lisäksi kutsua mukaan teollisuusyrityksiä, joille toteutettavan palvelukokonaisuuden avulla aiemmin Itämereen päätynyttä typpeä ja fosforia otetaan talteen ja uudelleen hyötykäyttöön.