Turvallisuustiedotteet yleisölle

Kemikaaliturvallisuuslain mukaan toimintaperiaateasiakirjan laatimisvelvollisen toiminnanharjoittajan on tiedotettava tuotantolaitosta koskevista turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista. Advenin toimintaperiaateasiakirjalaitosten turvallisuustiedotteissa kuvataan mm. perustiedot näiden laitosten toiminnasta, vaaraa aiheuttavista kemikaaleista ja riskeihin varautumisesta sekä yhteystiedot mahdollisia lisätietotiedusteluja varten.

Hangon ViskoTeepakin laitos

Lue koko turvallisuustiedote (PDF)

 

Heinolan voimalaitos

Lue koko turvallisuustiedote (PDF)