Kustannustaloudellinen analyysimme kattaa kaikki osaalueet.

Kumppanuus Advenin kanssa alkaa perinpohjaisella kustannus-hyöty -analyysilla. Punnitsemme projektin taloudellisen kannattavuuden koko sen elinkaaren aikana ja arvioimme eri tekniikoiden ja sovellusten riskit ja hyödyt. 

Kumppanuutemme alkaa yritykseen tutustumisella ja energiatarpeenne tunnistamisella. 

Energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen energiaratkaisun suunnittelun lähtökohtana on asiakkaan energiatarpeen tunnistaminen. Tarpeen perusteella tehtävä kustannus - hyöty -analyysi punnitsee eri energiavaihtoehtojen elinkaarenaikaisen taloudellisen kannattavuuden ja hyödyt asiakkaalle. 

Teknistaloudellisen vertailun lisäksi tarkastelemme kunkin ratkaisun ympäristövaikutukset kestävän kehityksen näkökulmasta. Asiantuntijuus ja osaaminen yli 300 toteutetusta energiaratkaisusta luovat vankan pohjan erilaisten asiakastarpeiden ymmärtämiseen ja laadukkaan toteutuksen suunnitteluun.

Tarkastelussa käsitellään seuraavat asiat:

  • liiketoiminta ja prosessit
  • tekninen kokonaiskuva ja tekniset vaatimukset
  • taloudelliset mahdollisuudet
  • ympäristönäkökohdat
  • kirjanpito ja verotus
  • polttoainevaihtoehdot
  • asiakasprioriteetit
  • optimaalinen sopimuskausi
  • energian hinta
  • lunastuskustannukset

Energiatehokkuus ei automaattisesti merkitse pelkkää kustannustehokkuutta.

Advenin teknistaloudellinen analyysi auttaa keräämään taustatietoa asiantuntijoillemme, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen ratkaisun asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Perusteellinen riskienhallinta-arvio auttaa meitä myös huomioimaan oman sijoituksemme kulut.

Suoraviivainen yhteenveto nopeita päätöksiä varten

Toimitamme löydöksistämme ja ehdotuksistamme selkeän yhteenvedon, joten tulosten tulkitsemiseksi ei tarvitse olla energia-alan asiantuntija. Tämä nopeuttaa tulosten käsittelyä asiakkaan tiimissä ja auttaa tekemään parhaat mahdolliset valinnat.

Ota yhteyttä kuullaksesi, miten voimme parantaa yrityksesi liiketoimintaa energiatehokkuudella.

Olavi Raunio
SVP, New Industrial Sales and Solutions
Olavi Raunio
Bonsky