BSAG: EU-lakiuudistus avaa liiketoimintamahdollisuuksia ravinteiden kierrätykselle

Baltic Sea Action Group tekee vahvaa vaikuttamistyötä Itämeren puolesta niin yritysmaailmassa kuin poliittisella kentällä. Tuleva, ravinteiden kierrättämistä ja kierrätyslannoitteiden valmistamista helpottava lakiuudistus on säätiölle työvoitto.

BSAG, Baltic Sea Action Group, on vuonna 2008 perustettu itsenäinen, voittoa tuottamaton säätiö, jonka pääpaikka on Suomessa.

- BSAG toimii Itämeren hyväksi. Haluamme pelastaa sen kaikin keinoin, kertoo säätiön asiamies Mathias Bergman.

Vakavimpia Itämerta jatkuvasti kuormittavia uhkatekijöitä ovat esimerkiksi rehevöityminen ja vaarallisten aineiden kulkeutuminen mereen.

Ruoan alkutuotannon vaikutus Itämereen suuri

Tällä hetkellä esimerkiksi karjankasvatuksen ja peltoviljelyn seurauksena typpeä ja fosforia päätyy runsaasti luontoon. Molemmilla ravinteilla on tärkeä rooli kasvien kasvuprosessissa, mutta niiden liiallinen esiintyminen rehevöittää vesistöjä ja vahingoittaa ilmanlaatua.

- Tärkeimmäksi kehitysalueeksi nimeäisin ehkä ruoan alkutuotannon. Se tapahtuu maaperässä, ja siihen käytetään paljon ravinteita, Bergman pohtii.

- Typpeä ja fosforia kasaantuu nyt luontoon valtavia määriä. Rehevöitymisen estämiseksi ravintoketjun vuotokohdat on saatava tukittua, ja arvokkaat ravinteet saatava takaisin alkutuotantoon, sanoo Bergman.

Itämeren suojelutyössä onkin paljolti kyse siitä, kuinka ruokaa tuotetaan ja millaisissa olosuhteissa. Suuri merkitys on myös maaperän kunnolla ja sen lannoituksella.  BSAG:n pitkän tähtäimen tavoitteena on, että noin 80% suomalaisesta peltopinta-alasta olisi sidottu säätiön ajamien muutosohjelmien tavoitteisiin.

Ravinteiden kierrätyksellä kohti kiertotaloutta

BSAG:n näkemyksen mukaan oikeilla maatalouden toimilla on valtava potentiaali vaikuttaa merien ja ilmaston tilaan.

- Uskomme, että meidän on yhteiskuntana muutettava täysin ajattelutapaamme typen ja fosforin käytöstä siten, etteivät ne tulevaisuudessa päädy vesistöihin. Ylijäämäravinteet pitäisi saada talteen ja maaperän rakenne on saatava kuntoon, Bergman painottaa.

Tarve muutokseen koskettaa paitsi suomalaista yhteiskuntaa, myös kaikkia yhteiskuntia koko maailmassa. Systemaattinen muutos vaatii myös poliittista vaikuttamista.

- Teemme paljon työtä Suomen lisäksi Venäjällä, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. EU on meille luonnollisesti tärkeä vaikuttamisen väylä, Bergman kertoo.

Lakiuudistus helpottaa kierrätyslannoitteiden valmistusta

Muun muassa BSAG:n pitkällisen vaikuttamistyön seurauksena ensi vuonna voimaan tuleva EU:n lakiuudistus määrittelee, miten ja millaisista raaka-aineista uusiolannoitteita voidaan valmistaa.

Lakiuudistuksen myötä Eurooppaan avautuu uudenlaisia markkinoita lannoitteille. Moni yritys pystyy jalostamaan tuotantoprosessissa syntyvää jätettä kierrätyslannoitteeksi.

- Tämä kaikki oli ennen harmaata aluetta. Lakiuudistus avaa vihdoin EU:n sisäiset markkinat kierrätyslannoitetuotteille. Tämä avaa paljon liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ravinteiden uusiokäytölle, kertoo Bergman.

Vaikuttamistyötä tehdään yritystoiminnan mahdollistamiseksi

Kymmenen toimintavuotensa ajan BSAG on pitkäjänteisesti rakentanut Tekes-rahoitteista Ravinteiden kierrätyksen -liiketoimintaekosysteemiä (RaKi), jonka tavoitteena on mahdollistaa ravinteiden kierrätyksen läpimurto Suomessa ja luoda uutta liiketoimintaa ravinteiden kiertoa edistävistä ratkaisuista. Suuren mittakaavan muutoksen kannalta on tärkeää, että myös yritykset haluavat muuttaa toimintatapojaan.

- Pelisääntöjen ja lainsäädännön muutoksen kautta haluamme tehdä luonnon ja Itämeren suojelusta kannattavaa ja houkuttelevaa myös yrityksille. Mutta muutokset eivät tule pakottamalla, toteaa säätiön asiamies Mathias Bergman.

- Esimerkiksi menneen vuoden aikana teimme aktiivisesti töitä 40 yrityksen kanssa. Työn tavoitteena on kehittää osallistujayrityksen ymmärrystä siitä, kuinka he voisivat omilla valinnoillaan vaikuttaa asiaan.

Vuoden 2018 alussa RaKi-ekosysteemissä on mukana kaiken kaikkiaan yli 70 erilaista toimijaa: yrityksiä, kuntia ja tutkimusorganisaatioita. Ekosysteemin piiristä on syntynyt monenlaista ravinteiden kierrättämistä tukevaa liiketoimintaa, hankkeita ja innovaatiota.

- Viimeiset 3-4 vuotta olemme keskittyneet sitouttamaan suojelutoimintaan yrityksiä, joilla on suuri merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Tässä olemme onnistuneet erinomaisesti: olemme saaneet esimerkiksi elintarviketeollisuuden ja maatalouden suuria toimijoita mukaan kehittämään omaa toimintaansa ympäristön ja Itämeren parhaaksi, Bergman iloitsee.

 

Katso Advenin sitoumus Itämerisäätiölle

Jaa