Elintarviketeollisuus hakee uusia keinoja nesteiden haihduttamiseen

Teollisuuden prosesseissa syntyy erilaisia jätevesiä ja sivuvirtoja, joiden käsitteleminen on nykyisellään hankalaa ja kallista. Kun jätevedestä tai sivuvirrasta poistetaan neste, jäljelle jää monesti hyödyntämis-kelpoista raaka-ainetta. Adven näkee, että tulevaisuudessa tämänkaltaiset tuotannon sivuvirrat otetaan entistä paremmin hyötykäyttöön useissa yrityksissä.  Eläinperäisiä raaka-aineita kierrättävä Honkajoki Oy kehittää parhaillaan omia tuotantolinjojaan – nesteen haihduttaminen on keskeisessä roolissa.

Pohjois-Satakunnan Honkajoella sijaitseva Honkajoki Oy on ottanut sivuvirtojen hyödyntämisen liiketoiminnakseen, ja tehostaa prosessejaan uusilla tuotantolinjoillaan, jotka valmistuvat asteittain kesään 2017 mennessä. Kymmenen miljoonan euron hankkeessa Honkajoki Oy kasvattaa kapasiteettiaan 50 prosenttia. Uusien tuotantolinjojen avulla Honkajoki Oy saa teurasjätteen tehokkaampaan hyötykäyttöön.

Adven toteuttaa Honkajoki Oy:lle haihdutuspalvelun, jossa ylimääräinen neste haihdutetaan pois raaka-aineesta ja jäljelle jäävästä proteiinista valmistetaan esimerkiksi kalan ja lemmikkien rehua. Alun perin Honkajoki Oy harkitsi nesteen haihduttamista prosesseista ylijäävällä matalapainehöyryllä, mikä olisi vaatinut omia hankintoja uuden tuotantolinjan yhteyteen. Lisäetuna nyt tehtävässä ratkaisussa on, että höyryllä voi lämmittää läheisiä kasvihuoneita – tämä ei olisi onnistunut matalapainehöyryllä.

Honkajoki Oy päätyi ratkaisuun, jossa Adven toteuttaa nesteen käsittelyn palveluna, joka on osa Honkajoki Oy:n tuotantoprosessia ja Honkajoki vastaa muiden prosessilaitteiden operoinnista. Honkajoki Oy:n ei tarvinnut tehdä omia investointeja, koska Adven omistaa haihduttamiseen tarvittavan laitteiston ja hoitaa sen operoinnin kaikkine vastuineen.

-    Tämä on teollisuudenalallamme uudenlainen toimintamalli. Hyödymme selkeästi siitä, että meillä on kumppani, joka kantaa teknologisen ja taloudellisen riskin. Adven on meille ennestään tuttu kumppani, josta meillä on hyviä kokemuksia lämpöyhteistyön saralla, kertoo Honkajoki Oy:n toimitusjohtaja Kari Valkosalo.

Uudenlainen Suomessa

Honkajoen tuotantoprosessi on ainutlaatuinen, sillä vastaavanlaisia palveluna toteutettavia haihduttamoratkaisuja ei ole vielä Suomessa elintarviketeollisuuden käytössä. Uuden MVR-haihduttamon odotetaan säästävän merkittävästi Honkajoen energiakustannuksia, sillä nesteen käsittelytapa on energiatehokkaampi kuin muut nykyisin Suomessa käytössä olevat vaihtoehdot.

-    Olemme perehtyneet tarkasti teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Tässä projektissa kävimme lisäksi Tanskassa tutustumassa vastaaviin menetelmiin ja teimme laboratoriokokeita tulosten varmistamiseksi. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, että teollisuuden jätevesissä ja sivuvirroissa on usein arvokkaita raaka-aineita, jotka on otettavissa nykyaikaisilla menetelmillä kustannustehokkaasti hyötykäyttöön, kertoo Advenin myyntipäällikkö Jussi Rinttilä.

Lue myös:

Case Honkajoki - hukasta hyödyksi

Jaa