Käytössä ratkaisujen koko kirjo -asiakkaan eduksi

Tuotepäällikkö Terho Saaristo suunnittelee asiakkailleen heidän energia- ja vesiprosessejaan tehostavia ratkaisuja ilman tekniikoiden, laitteiden tai polttoainevalintojen tuomia rajoitteita. 

Tuotepäällikkö Terho Saaristo työskentelee Recovery-liiketoiminta-alueen konseptikehitysryhmässä myynnin teknisenä asiantuntijana. Hänen tehtävänään on kehittää teknisiä ratkaisuja, jotka pienentävät asiakasyrityksen päästöjä tai hukkaa, tehostavat energiankäyttöä ja luovat liiketoimintahyötyä asiakkaalle.  

Prosesseja tehostavia ratkaisuja, joista on hyötyä kaikille 

Terho Saariston työnkuva ulottuu hankkeen suunnittelun kaikkiin vaiheisiin. Kriittisintä on asiakkaan kuuntelu sekä asiakkaan prosessien ja liiketoiminnan ymmärtäminen. Toimivimmat ratkaisut haetaan yhdessä asiakkaiden kanssa. 

- Olemme pystyneet luomaan asiakkaiden kanssa niin syvän kumppanuussuhteen, että voimme puhua merkittävistä kehitystarpeista riittävän avoimesti. Luottamus täytyy aina ansaita. 

Usein kehitystyön lähtökohtana on jokin yksittäinen konkreettinen ongelma, mutta sen ratkaisemisen lisäksi Advenin asiantuntijat voivat usein tuoda samalla mukaan jotain uutta ja lisäarvoa tuottavaa. 

Konseptikehityksessä määrittelemme teknisen kokonaiskonseptin investointi- ja käyttökustannuksineen. Nämä ovat pohjana asiakkaalle tarjottavaan kokonaispalveluun, jossa tyypillisesti Adven tekee laitosinvestoinnin, rakentamisprojektin ja hoitaa laitoksen operoinnin kaikkine vastuineen. 

Harva hakee vain kustannussäästöä - ekologisuus tärkeää yhä useammalle 

Saariston mukaan harva asiakkaista hakee ensisijaisesti pelkkää kustannussäästöä. Tärkeitä asioita ovat myös huoltovarmuus ja asiakkaan resurssien vapautuminen heidän ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Myös toiminnan ekologinen kestävyys on tärkeää yhä useammalle. 

- Lisäarvo syntyy muun muassa siitä, että pystymme tuomaan asiakkaan kokonaisuuteen jotain uutta tai jotain sellaista, jota ei ole välttämättä ajateltu ennen, Saaristo valottaa.

- Tästä esimerkkinä vaikkapa DuPont-konserniin kuuluvan Finnfeeds Finland Oy:n Naantalin tuotantolaitokselle toteutettu ratkaisu, jossa perinteisen höyryn toimituksen sijaan päädyimme yhdessä asiakkaan kanssa energiatehokkaaseen haihdutuspalveluun. 

Advenin investointi- ja palvelumalli avaavat asiakkaalle kokonaan uusia prosessin kehittämisen mahdollisuuksia. 

 

Lue lisää DuPontin toteutuksesta.

 

 

Jaa