Metsäteollisuudessa kuluu paljon vettä ja energiaa – kiertotalous voi aikaansaada suuret säästöt

Massa- ja paperiteollisuus ovat energiaintensiivisiä sekä kuluttavat paljon vettä. Sen takia aloilla hyödyttäisiin erityisen paljon aiempaa tehokkaammista vesi- ja energiaratkaisuista. Toimialan yritykset voivat saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä erilaisten kiertotalousratkaisujen avulla.

Massa- ja paperiteollisuudenprosesseissa käytetään perinteisesti paljon energiaa ja vettä. Tarkastelemalla tuotannon prosesseja kokonaisvaltaisesti ja ennakkoluulottomasti alalla on mahdollista saada aikaan suuria säästöjä kiertotalousratkaisujen avulla. Teollisuuden kiertotalousratkaisuissa mm. kierrätetään vettä, kerätään talteen lämpöä ja käytetään sitä uudelleen sekä hyödynnetään tuotannon sivuvirtoja ja aiemmin hukkaan menneitä raaka-aineita.

Suljetut kierrot tuovat säästöjä metsäteollisuudelle

- Säästöjen kannalta paras tulos saavutetaan usein silloin, kun vesi- ja energiaratkaisut yhdistetään. Teollisuuden prosessiveden voi puhdistaa nykyisillä teknologioilla vaikka juomakelpoiseksi, ja samaan aikaan vedestä voi kerätä talteen esimerkiksi kemikaaleja, joita voi käyttää uudelleen. Yhtä lailla jätevedestä voi ottaa talteen lämpöä, ympäristötekniikan tohtori, Advenin kiertotalousasiantuntija Elina Isokangas sanoo.

Massa- ja paperiteollisuus kuuluu Suomessa suurimpiin teollisuuden vedenottajiin. Perinteisissä metsäteollisuuden vesiratkaisuissa käytetään usein suuria määriä kemikaaleja ja tuotetaan paljon lietettä, eikä vedenpuhdistuksen kriteereihin aina ylletä. Kiertotalouden avulla vedenpuhdistusta voidaan kuitenkin kehittää; vesikierrosta voidaan tehdä suljettu puoliläpäisevällä kalvolla ja haihdutusmenetelmillä, jolloin samaa vettä voidaan käyttää kustannustehokkaasti uudelleen ja uudelleen. Käytännössä kustannussäästöjä syntyy esimerkiksi siitä, että vettä ja kemikaaleja tarvitaan vähemmän ja syntyneen lietteen määrä vähenee.

- Ajankohtainen esimerkki energia- ja vesiratkaisujen integroimisesta on HTC-menetelmällä vedenkäsittelystä syntyvästä biolietteestä tuotettu hiili, jota voidaan käyttää energiantuotannossa polttoaineena. Lisäksi jätevedestä tuotetusta biokaasusta voidaan saada uusiutuvaa energiaa, Isokangas kuvaa.

Energiantuotantoa ja raakamateriaalin käsittelyä voi usein parantaa kiertotalouden avulla

Massa- ja paperiteollisuudenenergiantuotannon ja raakamateriaalin prosessoinnin tuotantovälineet ovat usein ikääntyneitä ja niihin investoiminen on hyvin kallista. Tästä syystä energiantuotantoa ja raakamateriaalin käsittelyä kehittämällä metsäteollisuuden prosessoinnissa voidaan saavuttaa suuria parannuksia. Esimerkiksi siirtymällä puiden märkäkuorinnasta kuivakuorintaan, voidaan suoraan parantaa laitokselta syntyvää vedenlaatua.

- Vaikka selluteollisuuden ydinprosessien kemikaalit lähtevät jo nyt soodakattilasta kiertoon, tämän kierron energiatehokkuutta on mahdollista parantaa esimerkiksi uudistamalla mustalipeän haihduttamisprosessia. Suljettuun lämmönkiertoon perustuvan haihdutusjärjestelmän avulla raaka-aineet voidaan kerätä talteen ja ottaa uudelleen käyttöön aiempaa tehokkaammin, kertoo Isokangas.

Sellun tuotanto on pitkälti energiaomavaraista, mutta yhdistettynä paperin tuotantoon, energiasta voi olla jo pula. Tällöin energiatehokkuushankkeet alkavat tulla kannattaviksi. Esimerkiksi hukkalämpö voidaan ottaa talteen ja kierrättää, minkä ansiosta saadaan suuria kustannussäästöjä ja vähennetään energian tarvetta. Toisaalta ilmastonmuutos ja poliittiset ohjauskeinot voivat saada aikaan sen, että tulevaisuudessa on kannattavaa investoida myös selluntuotantolaitosten energiatehokkuushankkeisiin ja tuottaa lisäksi esimerkiksi kaukolämpöä.

 

 

Miten suomalainen metsäteollisuusyhtiö Kotkamills paransi energiatehokkuuttaan kiertotalouden keinoin?

Lue Case Kotkamills

 

 

 

Ota yhteyttä

Jaa