Paras mahdollinen ratkaisu - ilman teknologia- tai polttoainerajoituksia

Advenin tuotepäällikkö Terho Saaristo kollegoineen etsii asiakkaidensa prosesseihin parannuksia esimerkiksi biologisilla käsittely-menetelmillä, energiatehokkailla haihdutusmenetelmillä ja kalvoteknologioilla.  

- Esimerkiksi pitkälle viedyn vedenpuhdistuksen, lämmön talteenoton ja energiantuotannon kokonaisvaltaisella tarkastelulla löydetään synergioita, jotka eivät näiden asioiden erillisellä käsittelyllä toteudu optimaalisesti. Myös polttoainevalintojen osalta lähestymisemme on joustava.

Asiantuntija mukana ensimetreiltä saakka

Terho Saaristo on mukana uusissa hankkeissa jo ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. 

- Olen mukana keskusteluissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin pääsen heti tutkimaan, löytyisikö asiakkaan prosessista mahdollisesti optimoitavia tekijöitä.

- Vaikka konseptikehityksessä muun muassa massa ja energiataseiden laskeminen ovat keskeisiä asioita, laskennassa on aina mukana taloudellinen puoli: millaisilla ratkaisuilla saisimme parhaiten luotua liiketoimintaetua asiakkaallemme. 

Teknologiariippumattomuus mahdollistaa aidosti asiakkaalle parhaan ratkaisun

Energian asiantuntijayrityksenä Adven ei edusta tai liputa minkään tietyn, ennalta määrätyn tekniikan puolesta. Saaristo ja muut asiantuntijat pitävät itsensä ajan tasalla viimeisimmistä tekniikoista ja teknologioista, ja katsovat asiakkaan prosessia ja se optimointitarvetta kokonaisvaltaisesti, avoimin silmin.

- Toteutamme asiakkaan prosessiin optimoituja kokonaisuuksia, joissa voidaan hyödyntää laaja-alaisesti monia eri toimivia teknologioita, Saaristo kertoo.

- Pyrimme tarkastelemaan kokonaisuuksia mahdollisimman moniulotteisesti, jolloin saamme eri osa-alueiden integraatiolla mahdollisimman suuren hyödyn asiakkaallemme.

 

Lue lisää: 

Käytössä ratkaisujen koko kirjo -asiakkaan eduksi

 

Jaa