Prosessin parantaminen vaatii kokonaisymmärrystä ja toisinajattelua

Advenin veden- ja jätevedenkäsittelyn asiantuntija Hanna Kontturilla on kovan luokan teknistä osaamista, josta on merkittävää hyötyä asiakkaalle heti ensimmäisistä keskusteluista lähtien. Kokonaiskuvaa katsomalla hahmottuu paras mahdollinen ratkaisu prosessin parantamiseksi.

Advenin veden- ja jätevedenkäsittelyn asiantuntija Hanna Kontturin osaamisrepertuaari on laaja. Toisaalta hän työskentelee konseptisuunnittelun parissa, kehittäen erilaisia teknisiä ratkaisuja teollisuuden vesien, jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyyn tiiviisti asiakkaan kanssa. Toisaalta hän on mukana Advenin myynnin koko prosessissa, ensitapaamisesta aina sopimusneuvotteluihin saakka.

- Vien myyntiprosessia eteenpäin sekä myyjän että asiantuntijan roolissa, vain painotukset hieman vaihtuvat tapauksesta riippuen, Kontturi avaa työnkuvaansa.

Asiakkaan prosessin kokonaiskuva hahmottuu ensitapaamisesta lähtien

Kontturin kaksi roolia tukevat toisiaan vahvasti. Asiakkaan ongelmaan ja tilanteeseen pureudutaan ensimmäisestä palaverista lähtien, joten jo keskusteluiden alkuvaiheessa on tärkeää, että mukana on korkean tason teknistä ymmärrystä. Se auttaa ennen kaikkea ymmärtämään asiakkaan ongelmaa.

- Tarkastelemme asiakkaan tilannetta laajasta näkökulmasta. Emme takerru vain pelkästään yksittäiseen osa-alueeseen, josta asiakkaan ajatus prosessin tehostamisesta on saattanut alun perin saada alkunsa. Katsomme asiakkaan koko tuotantoa, ja pyrimme löytämään sinne parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun.

Synergioita hyödyntämällä energia- ja kustannussäästöjä prosessiin

 - Alussa asiakas saattaa kertoa ongelman koskevan tiettyä, suppeaa osa-aluetta. Asiantuntijoina meidän on kuitenkin uskallettava ajatella myös toisin: kun katsomme prosessin laajempaa kokonaisuutta, löydämme usein aiemmin tunnistamattomia synergioita. Tätä kautta syntyvä, uusi ratkaisu saattaa tehostaa prosessia moninkertaisesti alkuperäiseen ajatukseen verrattuna, Kontturi avaa.

Asiakas saattaa keskustelun alkumetreillä esimerkiksi kertoa tarvitsevansa uuden energiantuotantolaitoksen vastaamaan lisääntyvää energiatarvetta. Tarkemmassa tarkastelussa huomataankin, että prosessin energiatehokkuutta voitaisiin parantaa merkittävästi esimerkiksi lämmöntalteenotolla lämpimästä jätevesivirrasta, eikä näin ollen uutta energiantuotantolaitosta tarvita.

Adven on jo toteuttanut asiakkailleen projekteja, joissa haihdutustekniikkaa päivittämällä ollaan onnistuttu vähentämään höyryntarvetta. Tällöin prosessista on tullut kokonaisuutena katsottuna aiempaa merkittävästi kustannustehokkaampi ja ympäristöystävällisempi.

Oivallukset ja odotusten ylittäminen tuovat parhaita onnistumisen tunteita

Asiantuntijaroolissa kirkkain onnistumisen tunne syntyy Hanna Kontturin mukaan asiakkaan auttamisesta. Vahvimmillaan onnistumisen tunne on silloin, kun asiakkaan huoleen löytyy ratkaisu, joka ylittää heidän odotuksensa.

- Erilaisten hyödykkeiden tuottaminen ja jätteiden käsittely, ei yleensä ole asiakkaiden omaa ydinosaamista. Silloin voimme löytää uudenlaisia ratkaisuita, jotka hyödyttävät prosessia kokonaisvaltaisesti. Sellaiset voitot ovat aina suuria onnistumisia, kertoo Kontturi.

Advenin konseptitiimin asiantuntijat tekevät erittäin läheistä yhteistyötä asiakkaan ja heidän teknisten asiantuntijoidensa kanssa.

- Asiakas on aina kovan luokan asiantuntija omassa prosessissaan. Parhaan ratkaisukokonaisuuden löytämiseksi vaaditaan usein sekä Advenin että asiakkaan oman teknisen asiantuntijuuden yhdistämistä, kertoo Kontturi.

Lue myös:

Teollisuusyritys voisi säästää jopa miljoonan vettä kierrättämällä

Jaa