Tunnetko yrityksesi vesiriskit?

Teollisuudessa käytetään enemmän ja enemmän vettä, sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Samaan aikaan vesi on jatkuvasti niukkeneva resurssi: puhtaasta vedestä on tulossa yrityksille yhä arvokkaampi hyödyke, jota saattaa pian olla hankalasti saatavilla. Ovatko suomalaisyritykset selvillä vesiriskeistään?

Vettä käytetään esimerkiksi maatalouden keinokasteluun sekä osana teollisuuden prosesseja. Länsimaissa teollisuus onkin suurin vedenkäyttäjä. Maapallon eteläpuoliskolla suurin osa vedestä käytetään maatalouden tarpeisiin, ja sitä kuluu enemmän kuin kierrossa kulkee vettä vuosittain. 

Vettä ei voi tuhlata edes tuhansien järvien maassa

Suomalaisesta näkökulmasta pelko puhtaan veden loppumisesta saattaa vaikuttaa erikoiselta. Maailman vesivarannoista leijonanosa sijoittuu pohjoiselle pallonpuoliskolle, ja meillä tuhansien järvien maassa riittää kirkasta vettä silmänkantamattomiin. Juomavetemme on maailman puhtainta, ja meillä on sitä niin paljon, että jopa monella teollisuuden yrityksellä on varaa käyttää puhdasta vettä omissa pesu- ja tuotantoprosesseissaan.

Maailmanlaajuisessa mittakaavassa myös suomalaisten yritysten on tunnistettava oma roolinsa vedenkäytön tehostamisessa. Jatkuvasti kiristyvät vedenkäytön säädökset, vesilupien tiukentuvat kriteerit sekä sisävesistöjen ja Itämeren saastuminen mietityttävät jo nyt myös suomalaisia yritysjohtajia.

Vesistöjen suojelemiseksi on tehtävä entistä enemmän työtä, esimerkiksi ottamalla ravinteita talteen jätevesivirroista ja kierrättämällä niitä lannoitteeksi pystyttäisiin vähentämään kaivannaisfosforipohjaisten ja paljon energiaa kuluttavien teollisten typpilannoitteiden käyttöä sekä pienentämään vesistöjen rehevöitymistä.  

 

Kustannussäästöä kiertotaloudesta

Vedenkäytön uudelleen miettiminen on jatkuvasti vahvistuva trendi. Veden käytön tehostaminen tulee olemaan jatkossa monelle teollisuuden toimijalle merkittävä kannattavuutta ja vastuullisuutta edistävä tekijä. Advenin kiertotalouden asiantuntijat auttavat yhä useampia yrityksiä vesiriskiensä tunnistamisessa ja hallinnassa sekä veden uudelleenkäytössä.

Suljetuilla kierrolla on mahdollista paitsi myös pienentää teollisuuden ympäristövaikutuksia, myös säästää kustannuksissa.

Jätevesi sisältää usein lämpö- tai viileäenergiaa sekä arvokkaita raaka-aineita, kuten mineraaleja tai orgaanisia aineita, jotka voitaisiin hyödyntää uudelleen muussa käytössä. Jos prosessia ei ole mietitty loppuun, jätevesivirrat vievät hyödykkeitä pois teollisuuskohteesta. Vesi, materiaalit ja energia voidaan kuitenkin hyödyntää talteenotto- ja jalostusprosesseilla. Näin tehtäessä vähennetään oleellisesti jäteveden kuormittavuutta ja saadaan arvokkaita hyödykkeitä talteen samalla säästäen sekä ympäristöä että kustannuksia 

Advenin Recovery: Vahvaa asiantuntijakumppanuutta

Adven tarjoaa asiakkailleen energiatehokkuuteen tähtääviä palveluja, joka kattavat nesteiden käsittelyn kaikki osa-alueet kiertojärjestelmien suunnittelusta rakentamiseen ja jatkuvaan operointiin. Advenin asiantuntijat perehtyvät teollisuuslaitoksen toimintaan ja prosesseihin, ja tunnistavat kehitysmahdollisuudet. Yhteistyötä tehdään asiakkaan oman organisaation keskellä, ja jatkuvasti etsien uusia ratkaisuja kiertoprosessin kehittämiseksi. Sisältäpäin niitä on helpompi havainnoida.

Teollisuuden yrityksille suljetut kierrot tuottavat paitsi kustannussäästöjä, myös imagoetua. Yritysvastuu koostuu monista tekijöistä, ja usein ympäristöä ja resursseja säästävistä kiertotalouden ratkaisuista on helppo kertoa sekä asiakkaille, yhteisöille kuin päättäjillekin.

Lue myös:

Adven Recovery - kiertotalousratkaisut

 

Jaa