Bio - Hybridiratkaisu - S-ryhmä

Advenin geoenergian ja bioenergian osaamista sovellettiin uudella tavalla 

Suunnittelun lähtökohtana oli optimoida geoenergian hyödyntäminen sekä maksimoida CO2-vapaan lämmön ja jäähdytyksen tuotanto. Suunnittelun tuloksena luotiin järjestelmä, jossa geoenergia toimii perusenergian tuottajana mahdollisimman suurella käyttöajalla. Pellettilämpö varmistaa talviaikana nousevan lämmitystarpeen ja öljy toimii varapolttoaineena.

Advenin GeoBio -hybridilaitos on lähes täysin hiilidioksidineutraali ja on yksi Suomen suurimpia geoenergian hyödyntäjiä. Logistiikkakeskuksen tarvitsema lämpö ja jäähdytys tuotetaan lämpöpumppujen ja pellettikattilan yhdistelmällä. Noin puolet vuoden lämmöntarpeesta katetaan geoenergialla ja puolet bioenergialla.

Uusi, euroopan edistyksellisintä energiateknologiaa hyödyntävä logistiikkakeskus valmistuu Sipooseen 2018

Uuden logistiikkakeskuksen lämmitysenergiaratkaisun lähtökohtana on mahdollisimman tehokas kylmän tuotannosta syntyvän energiavirran hyötykäyttö lämmityksessä. Kylmälaitoksen lauhde-energioista voidaankin hyödyntää kaikkiaan jopa 43 %. Lauhde-energian hyödyntämisen lisäksi rakennuksen alle toteutettiin mittava geoenergiakenttä.

Lauhdelämmöstä ja geoenergiakentästä on saatavissa yhteensä 6,0 MW:n lämmitysteho ja uusi rakennus pystytäänkin lämmittämään käytännössä kokonaan lauhde-energian ja geoenergialämmön avulla. Advenin S-ryhmälle tuottama lämmitys- ja kylmäenergia tulee olemaan täysin hiilidioksidipäästöneutraali.

Vastuullinen energiantuotanto ja energian uudelleenkäyttö on sekä S-ryhmän että Advenin yhteinen päämäärä uuden logistiikkakeskuksen energiaratkaisun suunnittelussa. 

Näin hybridilaitos toimii

Auringon säteilyn energia varastoituu maaperään. Maaperän lämpö kerätään geoenergiakaivoista ja hyödynnetään lämpöpumppujen avulla. Energiakentälle asennettiin yli 300 energiakaivoa. Kesällä tiloja jäähdytetään tarvittaessa maaperästä saatavalla luonnollisella viileydellä, jolloin rakennukseen auringon säteilystä kertyvää lämpöä viedään maaperään.

Lämpöpumput on mitoitettu tuottamaan tehoonsa nähden optimaalinen energiamäärä. Loppuosa energiasta tuotetaan biopolttoaineita käyttävässä kiinteän polttoaineen kattilassa.

Olavi Raunio
SVP, New Industrial Sales and Solutions
Olavi Raunio
Share
Bonsky