Kylmä ja jäähdytys - Saarioinen

"Tuotannon kasvaessa halusimme keskittyä entistä paremmin omien tuotteidemme tekemiseen. Kokemuksemme Advenista energiakumppanina tuotannossamme tarvittavan höyry- energian toimittajana ovat olleet erinomaisia. Siksi halusimme ulkoistaa myös kylmäenergian tuo- tantomme Advenin vastuulle"

                                                                 -Kari Tupeli, toimitusjohtaja, Saarioinen

Adven toimitti Saarioiselle, Sahalahden tuotantolaitosten tarvitseman kylmä- ja jäähdytysenergiaratkaisun. Ruokatehtaan yhteyteen rakennettiin uusi laitos ja samalla hyödynnettiin olemassa olevaa kylmäenergian tuotantolaitosta. 

Adven toimittaa kaiken Saarioisten Sahalahden tuotantolaitosten tarvitseman kylmä- ja jäähdytysenergian. Ratkaisu toteutettiin hyödyntämällä olemassa ollut broileritehtaan yhteydessä sijainnut kylmäenergian tuotantolaitos sekä rakentamalla ruokatehtaan yhteyteen kokonaan uusi laitos. Tämä ratkaisu on teollisuuden kylmä- ja jäähdytyspalvelujen ensimmäinen ulkoistamissopimus Suomessa. 

- Palvelemme Saarioisten toimintaa edistyksellisellä energiakokonaisuudella. Ratkaisu tukee asiakkaamme elintarviketuotannon laatuketjua, toteaa Heikki Aarrejoki Advenilta.

Laitoksen tekniset ratkaisut on suunniteltu yhteistyössä Saarioisten kanssa. Uudessa laitoksessa hyödynnetään ruokatehtaan entisen kylmäkeskuksen käyttökelpoisia laitteita. Ohjaus- ja valvontajärjestelmä on täysin uusi, sillä uutta laitosta kaukovalvotaan vuorokauden ympäri Advenin keskusvalvomosta.

-  Haluamme varmistaa, että käytössämme on energia-alaan keskittyvän yrityksen osaaminen ja että itse voimme keskittyä omaan ydinosaamiseemme. Tärkeitä näkökohtia ovat myös ympäristö- ja turvallisuusasiat. Kun koko paketti tulee yhdeltä toimittajalta, ovat vastuukysymykset selviä, kertoo Saarioisten tekninen johtaja Olavi Virtanen.

 

Heikki Aarrejoki
Director, Account Management
Heikki Aarrejoki
Share
Bonsky