Adven muutti ViskoTeepakin tehtaan lämmöntuotannon ympäristömyötäiseksi

"Aiemmin tuotimme lämmön raskasöljykattiloilla. Investoinnin jälkeen lämpö tuotetaan uudella KPA- kattilalla. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Uuden kotimaisia polttoaineita käyttävän lämpölaitoksen ansiosta tuotteidemme elinkaaren hiilidioksidijalanjälki pienenee" - Joachim Lund, tehdaspäällikkö

Adven rakensi uuden kiinteän polttoaineen (KPA) lämpökeskuksen ViskoTeepakin Hangon tehtaalle vuoden 2012-2013 aikana. Tällä tuotetaan tehtaan tarvitsema lämpöenergia. Lisäksi Adven huolehtii lämpökeskuksen käytöstä ja kunnossapidosta sekä ympärivuorokautisesta valvonnasta.

Laitoksen kokonaisteho on 12 MW, joka koostuu 6 MW:n kiinteän polttoaineen kattilasta (KPA) ja 6 MW:n huipputehokattilasta. Valtaosa ViskoTeepakin energiasta tuotetaan biopolttoaineella.

Jussi Hirvonen
Account Manager
Share