Valion Oulun tehdas toimii bioenergialla

"Advenin ympäristöystävällinen energiaratkaisu antaa meille varmuutta ja pysyvää kustannustehokkuutta.  - Peter Fabritius, johtaja

Adven on toiminut energiantuottajana Oulun Valion tehtaalla jo vuodesta 1989 lähtien. Tällä hetkellä tehtaan tarvitsema prosessienergia tuotetaan raskaalla polttoöljyllä, jonka tuotantokapasiteetti jää KPA -laitoksen rinnalle vara- ja huippukäyttöön.

Uuden KPA -laitoksen valmistuttua Valion Oulun tehtaan tarvitsema prosessi- ja lämpöenergia tuotetaan kotimaisella bioenergialla, hakkeella ja muilla puupohjaisilla polttoaineilla sekä jyrsinturpeella. Tällöin energiantuotanto on huomattavasti ympäristöystävällisempää verrattuna nykyiseen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan tuotantoon. Lähienergian käyttö lisää myös paikallisesti työtä polttoaineen tuotanto- ja logistiikkaketjussa.

Adven vastaa koko laitoksen rakentamisesta sekä tuottaa sopimuskauden ajan prosessi- ja lämpöenergiaa Valion tarpeisiin. Valion Oulun tehtaalla on menossa tällä hetkellä laajennusprojekti, joten energiankäyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Lisäksi investointi mahdollistaa höyryn käytön tehdasprosessissa ja sitä kautta edelleen monipuolistaa Oulun Valion tuotevalikoimaa.

Arto Liikanen
Account Manager
Arto Liikanen
Share
Bonsky