Advenin ekologiset energiaratkaisut palvelevat laajasti Hangon alueella

Hangon kunnan alueella sijaitsee Advenin laitosten keskittymä. Lähekkäin sijaitsevat laitokset tuovat toisilleen synergiaetua niin kunnossapidon kuin polttoainehankintojenkin suhteen. Laitosten ylimääräinen lämpö syötetään Hangon kaukolämpöverkkoon, josta Adven myös huolehtii.

Hangon alueella toimivat kolme suurta teollisuusyritystä luottavat Advenin kumppanuuteen lämmön ja höyryn tuotannossa. Tämän lisäksi Adven hallinnoi Hangon paikallista kaukolämpöverkkoa, joka tuottaa alueen asukkaille täysin hiilivapaata lämpöä.

Hangon Adven-keskittymä syntyi 2010-luvun taitteessa, kun bioenergian käyttö teollisuuden energiatarpeisiin yleistyi. Viranomaisvaatimukset tiukkenivat, joten energiantuotannon ulkoistaminen oli teollisuudelle järkevä ja houkutteleva ratkaisu.

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista bioenergiaan vaatii erikoisosaamista sekä useissa tapauksissa taloudellista investointia. Hangon alueen teollisuusyritykset halusivat investoida omaan ydinosaamiseensa energiantuotannon sijaan, ja Advenin Energy as a ServiceTM -malli vastasi usean toimijan kehityssuunnitelmiin.

Viskoteepak: Adven pienensi hiilijalanjälkeä sekä energiakustannuksia

Adven toteutti ViskoTeepakin Hangon tehtaan yhteyteen uuden kiinteän polttoaineen (KPA) lämpökeskuksen muutamia vuosia sitten. Laitokselta tuotetaan tehtaan tarvitsema lämpöenergia. Lisäksi Adven huolehtii lämpökeskuksen käytöstä ja kunnossapidosta sekä ympärivuorokautisesta valvonnasta.

Aiemmin tehdas tuotti tarvitsemansa lämmön itse raskasöljykattiloilla. ViskoTeepak halusi kehittää toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi ja pienentää hiilijalanjälkeään. Kotimaisia polttoaineita käyttävän lämpölaitoksen ansiosta hiilijalanjälkeä sekä energiakustannuksia pienennettiin ilman ViskoTeepakin omaa investointia.

Forcit luopui omasta laitoksestaan ja siirtyi puhtaampaan energiaan

Myös johtava pohjoismainen räjähdysainevalmistaja Forcit luottaa Hangossa Advenin kumppanuuteen. Vuonna 2012 Adven alkoi tuottaa prosessihöyryä nestekaasua hyödyntävällä höyrykehittimellä ja tehdasalueen lämmitys liitettiin Hangon kaukolämpöverkkoon.

Advenin ratkaisu toi Forcitille mahdollisuuden luopua omasta energialaitoksestaan, joka ennen uudistusta käytti yksinomaan raskasta polttoöljyä.

Genencor myy hukkalämpönsä Hangon kaukolämpöverkkoon

Kansainväliseen DuPont Industrial Biosciences -yhtiöön kuuluva, teollisuusentsyymejä valmistava Genencor Oy:n tuotantolaitos siirtyi vuonna 2009 Advenin avulla lähes kokonaan biopohjaisen höyryn käyttöön.

Puuhaketta ja kierrätyspuuta hyödyntävä höyrylaitos monipolttokattiloineen on kustannustehokas ja pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Samalla prosessista syntyvää ylijäämälämpöä syötetään myös Hangon kaukolämpöverkkoon, paikallisen yhdyskunnan tarpeisiin.

Hangon kunta: Täysin CO2-päästötöntä kaukolämpöä

Advenin operoima, biopolttoaineita hyödyntävä kaukolämpölaitos Hangossa otettiin käyttöön vuoden 2010 alussa. Alueella tarvittava kaukolämpö tuotetaan pääosin kotimaisella puuhakkeella. Advenin lämpölaitoksen ansiosta Hangon kaukolämmöntuotanto on täysin vapaa hiilidioksidipäästöistä.

Sen lisäksi alueen teollisuuslaitosten prosesseista ja energiantuotannosta syntyvää hukkalämpöä ohjataan kaukolämpöverkkoon kokonaisenergiatehokkuuden parantamiseksi.

Synergiaa polttoainehankinnoissa ja huoltojen suunnittelussa

Useamman laitoksen keskittymästä on Hangossa etua muun muassa polttoaineen hankinnassa ja käyttäjien työn organisoinnissa.

- Sijaintinsa vuoksi Hangon laitosten käyttämää polttoainetta tilataan kauempaakin. Optimoimme polttoainetilaukset ja toimitukset kaikkien Hangon seudun laitostemme käyttötarpeen mukaan, kertoo Genencorin Hangon laitoksen vastuukäyttäjä Thomas Nyholm.

Nyholm vastaa Hangon laitoskeskittymän Genencorin höyrylaitoksen käytöstä. Hänen lisäkseen alueella työskentelee kaksi muuta käyttäjää, ViskoTeepakin ja Forcitin laitoksista vastaava laitoskäyttäjä Risto Palviainen sekä Hangon alueen kaukolämpöverkosta vastaava Lars Ekebom.

- Lars on "oman kylän poikia", ja hankolaisena hänen vahvasta paikallistuntemuksestaan on apua, kun kaukolämpöverkkojen huolto ja kunnossapito sitä vaatii, Nyholm kertoo.

Kolmen laitoksen toiminnot eivät ole suoraan yhteydessä toisiinsa, mutta läheisen sijaintinsa takia on luontevaa tarkastella huoltosuunnitelmia ja ennakkohuoltoja kokonaisuuksina. Myös lomittaminen ja konsultointi kiperissä tilanteissa on helpompaa, kun kollegoita on lähellä.

Jaa