Advenin ympäristöasiantuntija edistää osaltaan yhtiön ja asiakkaan vastuullista toimintaa

Advenin ympäristöasiantuntijan Katja Baumgartnerin avulla Advenin toiminnassa pysytään ajan tasalla ympäristölainsäädännöstä. Hän edistää osaltaan myös Advenin toiminnan kehittymistä jatkuvasti vastuullisemmaksi ympäristöasioissa.

Katja Baumgartnerin tehtävät Advenin ympäristöasiantuntijana liittyvät pääasiassa erilaisiin ympäristölainsäädännöstä kumpuaviin vaatimuksiin ja lupaprosesseihin. Aihe vaatii asiantuntijalta aktiivista seurantaa ja ymmärrystä alati muuttuvista ympäristölainsäädännön vaatimuksista.

- Annan ympäristölainsäädäntöön liittyvää neuvontaa sekä organisaation sisäisesti, että asiakkaillemme, Baumgartner luonnehtii.

Katja Baumgartner opiskeli energiataloutta ja energiatekniikkaan liittyvää ympäristönsuojelua. Yli 10 vuotta ympäristöasioihin liittyvissä työtehtävissä ovat tehneet hänestä vahvan ympäristölainsäädännön asiantuntijan. 

- Lainsäädäntö muuttuu ja uusia vaatimuksia tulee jatkuvasti. Seuraan muutoksia ja kehityksiä, ja annan niihin liittyvää neuvontaa sekä käyttöorganisaatiollemme että asiakkaillemme. Näin varmistamme, että laitoksillamme ollaan aina ajan tasalla säädöksistä, ja osataan ottaa ne huomioon.

Eräs viime aikojen suurimmista muutoksista on keskisuurten polttolaitosten päästöjen rajoittamista koskevan direktiivin kansallinen toimeenpano Suomen lainsäädäntöön. Se tuo mm. uusia päästörajoja alle 50 megawatin laitoksille.

- Seuraamme keskisuurten polttolaitosten päästöjä rajoittavan direktiivin täytäntöönpanoa aktiivisesti ja varaudumme uusiin vaatimuksiin Advenin laitoksilla.

Adven keventää asiakkaan taakkaa myös ympäristöasioissa

Baumgartnerin avulla Advenin asiakkaiden ei tarvitse myöskään itse huolehtia ympäristölupahakemusten täyttämisestä tai hakuprosessien etenemisestä. Adven huolehtii, että toiminnalle saadaan tarvittavat luvat ja hoitaa kaikki lupien vaatimat velvoitteet.

- Tämä on asiakkaallemme tärkeää. Oman laitoksen pyörittämiseen verrattuna kokonaispalveluun perustuva toimintamallimme on asiakkaalle valtava helpotus, ja keventää taakkaa merkittävästi. Meidän kanssamme asiakkaan ei ole enää tarpeen seurata energiantuotantoon liittyvää lainsäädäntöä yhtä tarkasti tai pyörittää paperirumbaa itse.

Kehittämistä, konsultointia ja viranomaisyhteistyötä

Lupa- ja raportointiasioiden lisäksi ympäristöasiantuntija osallistuu vastuullisuuden kehittämiseen yrityksessä.

- Advenin laitoksilla tehdään vuosittain lukuisia muutosinvestointeja, jotka kehittävät toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Seuraamme kehitystä laskemalla Advenin energialaitosten hiilijalanjälkeä.

Baumgartner toimii myös organisaation sisäisenä ympäristöalan konsulttina. Esimerkiksi Advenin laitosten suunnitteluvaiheessa Baumgartner on mukana arvioimassa tulevaan laitokseen kohdistuvia vaatimuksia, kuten sovellettavia päästörajoja. Hän myös huolehtii toiminnalle tarvittavien lupien hakuprosesseista.

Katja Baumgartnerin työhön kuuluu keskeisenä osana viranomaisen ja toiminnanharjoittajan välinen yhteistyö.

- Tehtäväni on antaa viranomaiselle tietoa toiminnan näkökulmasta ja toisaalta taas avata lainsäädännön taustalla vaikuttavia tavoitteita omalle organisaatiolle. Hyvällä yhteistyöllä löytyvät parhaat käytännön ratkaisut.

Ympäristöasiantuntija on vastuullisuuden edistäjä

Katja Baumgartner haluaa elää yhteiskunnassa, jossa yritykset toimivat vastuullisesti. Myös suuri osa hänen työnsä merkityksellisyydestä kietoutuu tämän tavoitteen ympärille.

- Minulle on tärkeää, että pystyn työni kautta omalta osaltani edistämään vastuullista tekemistä yrityselämässä. Advenin ympäristöasiantuntijan roolissa saan osallistua sekä oman yrityksemme että asiakkaidemme toiminnan kehittämiseen ympäristöasioiden osalta.

- Asiantuntijana minusta on myös hienoa, että voin helpottaa muiden työtä ympäristöasioihin liittyvällä osaamisellani. Näin kollegani ja asiakkaamme pystyvät keskittymään omiin vahvuusalueisiinsa.

Baumgartner seuraa aktiivisesti lainsäädännön kehittymistä sekä ympäristöhallinnon tiedottamista pääasiassa verkossa, sekä osallistuu säännöllisesti aiheen ympärillä järjestettäviin seminaareihin ja tapahtumiin.

Hän toimii myös Energiateollisuus ry:n toimikunnan jäsenenä, jossa ympäristölainsäädäntöä seurataan ja ollaan mukana sen eteenpäin viemisessä.

- Toimikunta antaa lausuntoja lakimuutoksiin, ja siihen kuuluvat asiantuntijat keskustelevat säädösten vaikutuksista ja aspekteista kaikkien sidosryhmien näkökulmista. Toimikunnan jäsenenä olen aitiopaikalla: se on paras tapa pysyä näissä asioissa etulinjassa.

Jaa