Energia-alalla on mahdollisuus muuttaa maailmaa – myös tasa-arvoisemmaksi

Pienet pojat leikkivät hurjia leikkejä, joissa maailma pelastuu tuholta. Mutta aivan samoin maailmaa pelastavat tytöt, joilla on näkemys. Maisa Kalliokoskella tämä tavoite – maailman pelastaminen – oli mielessä jo nuorena. – Näin, että energia- ja ympäristöalalla voin vaikuttaa asiaan, nykyisin Advenilla datamanagerina työskentelevä Kalliokoski sanoo.

Naisten osuutta energia-alalla on jo pitkään pyritty kasvattamaan erilaisilla hankkeilla. Esimerkiksi ympäristöministeriö ilmoitti toukokuussa 2018 Suomen liittyvän mukaan kansainväliseen Equal by 30 -kampanjaan. Kampanjan tarkoituksena on varmistaa samapalkkaisuus ja johtajavalintojen tasa-arvoisuus sekä taata kaikille yhtenäiset mahdollisuudet opiskeluun ja uravalintaan vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa energiateollisuuden työntekijöistä noin neljännes on naisia

Kalliokoski pitää hyvänä, että naisia kannustetaan entistä enemmän kouluttautumaan ja hakemaan johtajan paikkoja.

– Pitäisi välittää viestiä, että kaikkien kannattaa olla kiinnostuneita, hän sanoo. Samalla Kalliokoski kuitenkin sanoo, että sukupuolta tärkeämpää on se, miten ihminen tekee työnsä ja miten yhteistyö hänen kanssaan sujuu.

Kalliokoski on itse kotoisin Etelä-Karjalan Parikkalasta, jonka lukion metsäteollisuuslinjalla hän innostui hakemaan Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon energiatekniikan opintoihin. Diplomityönsä hän teki Advenille.

Viimeiset 3,5 vuotta Advenilla hän on vastannut muun muassa energiadatan käsittelystä ja siihen liittyvistä järjestelmistä. – Nykyinen työni on it:n, taloushallinnon ja energian tuotannon välimaastossa.

Kalliokoskelle on erityisen tärkeää työskennellä yrityksessä, joka sitoutuu puhtaaseen energiaan ja haluaa kehittää siihen liittyviä ratkaisuja.

Tulevaisuudessa Kalliokoski haaveilee Insinöörit ilman rajoja -tyyppisestä toiminnasta ja haluaisi viedä esimerkiksi aurinkoenergiaa tai saniteettitekniikkaa paikkoihin, joissa sähkönjakelu takkuaa tai viemäriverkostoa ei ole. – Meille helpot ja itsestään selvät asiat eivät ole kaikkialla hyvin.

Tyttöjen opinto-ohjauksella iso rooli

Advenin Recovery-tiimissä jätevesien käsittelyn ja kiertotalouden parissa työskentelevä Elina Isokangas toivoo, että koulujen opinto-ohjauksessa tytöille kerrottaisiin nykyistä laadukkaammin ja varhaisemmassa vaiheessa teknisten alojen houkuttelevuudesta.

– Jos vain lukee kuvauksia eri aloista, niistä ei välttämättä saa oikeaa kuvaa, Isokangas sanoo. Tarvitaan parempaa ja monipuolisempaa tietoa eri vaihtoehdoista.

Isokankaalla on oma kohtaista kokemusta alan valinnan hankaluudesta. Hän piti lukiossa erityisesti fysiikasta ja matematiikasta ja päätti lähteä opiskelemaan fysiikkaa Oulun yliopistoon. Parin vuoden opiskelun jälkeen hän vaihtoi kuitenkin pääaineensa ympäristötekniikkaan.

Vesitekniikkaan liittyvän diplomityön ja väitöskirjan jälkeen Isokangas halusi kokeilla työskentelyä yksityisellä sektorilla. Hän siirtyi Advenille, jossa hän muun muassa vastaa uusien vesi- ja energiaratkaisujen pilotoinneista ja pilotointitulosten analysoinnista sekä organisoi tiimiläisilleen koulutuksia. Akateeminen tausta on tuonut Isokankaalle mainion pohjan nykyisiin tehtäviin. – Advenilla oli tarvetta kokeelliseen tutkimukseen, joka oli minun vahvuuteni.

Ainoa nainen jää neuvottelussa mieleen

Advenin kaukolämpöliiketoiminnasta vastaava asiakkuuspäällikkö Elli Ikonen innostui lukiossa erilaisten laitteiden toiminnasta. Hän päätti lähteä Teknilliseen korkeakouluun opiskelemaan energiatekniikkaa.

Yksi silmiä avannut kokemus oli luento, jolla käsiteltiin energiatehokkuutta. – Minulle selvisi, kuinka paljon teollisuudessa tuhlataan energiaa. Olin juuri opiskellut, miten työlästä energiaa on tuottaa ja millaista infraa tämä vaatii. Ja sitten toisessa päässä sitä tuhlataan.

Ikonen on työskennellyt muun muassa Valmetilla (ent. Metso Paper) ja Enegiassa, josta hän siirtyi marraskuussa 2017 Advenille.

Energia-alassa Ikosta kiehtoo erityisesti monipuolisuus. – Olen saanut tehdä monenlaisia töitä. Kaikesta täytyy tietää vähän ja pitää osata yhdistellä erilaisia asioita.

Ikonen sanoo, ettei hänen uravalintaansa ole koskaan ihmetelty, eikä siihen tullut ohjausta esimerkiksi kotoa. – Hauskaa on se, että kun työyhteisössä on enemmän miehiä, jää neuvottelun ainoana naisena mieleen.

Ikonen sanoo, ettei työ ole missään määrin sukupuolisidonnaista. – Me kaikki käytämme tekniikkaa ja energiaa, ja usein unohdetaan, että naiset käyttävät runsaasti erilaisia koneita. Miksi he olisivat epäsopivia miettimään niihin liittyviä asioita?

Advenilla tehdään töitä sen eteen, että maailma muuttuisi hiilineutraaliksi. Haasteen edessä tarvitaan kipeästi pihan kaikkia sankareita.

 

Lue lisää urasta Advenilla: Työpaikka tulevaisuuden energiaratkaisujen parissa?

 

Haluatko kuulla lisää Advenista työnantajana?

 

Ota yhteyttä

Jaa