Energian ostaminen palveluna vapauttaa pääomaa tuottavaan käyttöön

Teolliset yritykset ovat tottuneet tuottamaan käyttämänsä energian itse varmistaakseen energiantuotannon toimitusvarmuuden. Energian voi kuitenkin myös ostaa palveluna, jolloin toimintavarmuus usein parantuu, eikä yrityksen tarvitse itse investoida energiantuotantoonsa. Myymällä energia-tuotantonsa yritys voi ottaa pääomansa tuottavampaan käyttöön.

Yleisimmin yrityksen oman energiantuotannon myynti tulee ajankohtaiseksi kahdessa tilanteessa: edessä on kalliita investointeja joko energiantuotantoon tai omiin tuotantolaitoksiin.  Pääomien sitominen näihin tuotannon mahdollistaviin, mutta itse tuotteen kannalta epäolennaisiin osiin, kannattaa tulisikin kuitenkin harkita huolellisesti. Vaihtoehtona on ulkoistaa nämä toiminnot ja näin vapauttaa pääomat käytettäväksi yrityksen ydinliiketoiminnan tukemiseksi.

-  Kaikkien yritysten rahavarannot ovat jossain määrin rajoitetut ja yrityksen johdon tulisi ottaa huomioon, kuinka paljon sijoitettu raha tuottaa. Vaihtoehtoinen oman sijoituksen korvaava keino päästä samaan lopputulokseen on  myydä energiantuotantolaitoksensa ja sijoittaa nämä varat tuottavampaan kohteeseen, sanoo Advenin liiketoimintakaupoista vastaava Juhani Sillanpää.

Kun energiantuotannon loppuasiakkaana on teollisuuden prosessi, tärkeintä on toimitusvarmuus, sillä lyhytkin seisokki voi tulla kalliiksi.

-  Meiltä asiakas saa energiaa palveluna, samalla tavalla kuin sähköä töpselistä. Energiantuotannossa olemme vahvimmillamme ja voimme siksi taata toimitusvarmuuden – vastaavasti asiakkaamme saavat keskittyä omiin vahvuuksiinsa. Lisäksi pitkän kokemuksensa kautta Adven pystyy kehittämään ostamiensa laitosten toimintaa tehokkaammaksi ja tekemään siitä myös ympäristöystävällisempää.

Adven on kiinnostunut laajentamaan toimintaansa entisestään ja ostamaan yritysten energiantuotantolaitoksia. Maantieteellisesti Advenilla on jo nyt laajasti toimintaa sekä Pohjoismaissa että Baltiassa.

-  Adven hakee kasvua liiketoimintakaupoista, ja olemme kiinnostuneita sekä yhden että  useamman laitoksen kokonaisuuksista. Suhtaudumme avoimin mielin paitsi lämpöliiketoiminnan myös sen rinnakkaisten toimialojen ostamiseen sekä laajentumiseen uusiin maihin, Sillanpää kertoo.  

Kaipaisiko kaukolämpöverkko kehittäjää?

Useissa Suomen kunnissa kaukolämpöverkot vaativat tulevina vuosina suuria investointeja. Lämpökattilat tulevat vääjäämättä käyttöikänsä päähän samaan aikaan, kun tiukentuneet ympäristövaatimukset asettavat vanhentuneelle teknologialle haasteita.

Nämä investoinnit voidaan rahoittaa kunnan kassasta, mutta tällöin investointi voi aiheuttaa kunnalle taloudellisia haasteita ja johtaa veroäyrin korotukseen. Vaihtoehtoisesti Adven on halukas ostamaan Suomesta keskikokoisia kaukolämpöverkkoja ja tekemään tarvittavat investoinnit,  jolloin lämmön tuotto pystytään turvaamaan kohtuuhintaisesti ja kunnat pystyvät keskittymään ydintoimintaansa –säilyttämään ja kehittämään kuntalaisille tarjoamiaan kunnallisia palveluita.

-  Adven pystyy kattavan verkostonsa kautta tehostamaan pienten ja keskikokoisten kuntien kaukolämpöverkkoja. Yksittäisen kunnan ei taloudellisesti kannata ylläpitää esimerkiksi omaa valvontajärjestelmää, kun taas Advenille tällainen panostus on mahdollista. Samaan aikaan on mahdollisuus parantaa lämmön tuotannon ympäristöystävällisyyttä olennaisesti. Esimerkiksi Nummelan Aluelämmössä Advenin investoinnin seurauksena hiilidioksidipäästöt pienenivät yli 80%, kun siirryttiin vähemmän saastuttaviin polttoaineisiin, Sillanpää kertoo.

Jaa