Kaukolämmön ulkoistamisesta etuja kunnille

Monessa kunnallisessa energiayhtiössä mietitään parhaillaan, miten kaukolämpöjärjestelmä ja energiayhtiöiden asiakaspalvelu voitaisiin kehittää kuntalaisten tarpeisiin sopivaksi samaan aikaan, kun öljyn ja maakaasun hinnat nousevat.

–  Kuntien ydinosaamista ovat lakisääteiset tehtävät, eli sivistys- ja sosiaalipalvelut, mutta omaan energiatuotantoon ja sen kehittämiseen ei välttämättä ole samalla tavalla keskitytty, Advenin kaukolämpöliiketoiminnasta vastaava asiakkuuspäällikkö Elli Ikonen arvioi.

Osaamisen lisäksi pienistä yhtiöistä saattaa puuttua omaa pääomaa. Kunnissa onkin ryhdytty pohtimaan, kannattaako ottaa lainaa ja sitoa kuntalaisten verorahoja kaukolämmön vaatimiin investointeihin. Onko energian tuotanto ylipäätään julkisen toimijan tehtävä?

Koska kaukolämmön ulkoistaminen kannattaa?

–   Jos kunnan energiayhtiössä on selvät investointitarpeet käsillä, vaihtoehdot kannattaa puntaroida. Esimerkiksi silloin, kun lämmöntuotanto perustuu maakaasuun tai öljyyn ja hiilijalanjälkeä halutaan pienentää, tulee fossiiliset polttoaineet korvata jollain muulla – yleensä kotimaisella puulla, Ikonen kertoo.

Energiatuotantoon erikoistunut yritys voi panostaa teknologian ja osaamisen kehittämiseen aivan eri mittakaavassa. Advenilla on runsaasti kokemusta uusiutuvista biopolttoaineista ja kuntien energiantuotannon kehittämisestä. Öljyn käyttöä on korvattu merkittävässä määrin hiilineutraaleilla puupohjaisilla polttoaineilla. Edullisemman puun käyttö on näkynyt myös kaukolämmön hinnassa Advenin asiakkaille.

–   Useissa kunnissa syntyy maatalouden ja teollisuuden sivutuotteita, jotka voitaisiin hyödyntää lämmöntuotannossa. Advenin kaltaiselle toimijalle erikoisosaamista ja laajempaa energiajärjestelmien ymmärrystä vaativat kehityshankkeet ovat täysin mahdollisia, Ikonen linjaa.

Päätöstä kaukolämpötoiminnan ulkoistamisesta puoltaa myös nykyvaatimuksiin vastaavan asiakaspalvelun tarjoaminen, tai investointitarpeet etäluettaviin mittareihin, kulutustiedon seurantaan tai verkkoasiointiin.

Lue lisää: Talouselämä – Onko lämmöntuotanto kunnan ydinbisnestä? 

Kuka hyötyy?

Ikonen ymmärtää ulkoistamiskehityksestä syntyvän huolen: kun oma energiantuotanto siirtyy isommalle yritykselle, mietitään henkilöstövaihdoksia ja vaikutusta kunnan talouteen. Päätökset vaativatkin tarkkoja laskelmia riittävän pitkälle tulevaisuuteen, peilaten esimerkiksi kunnan muihin investointitarpeisiin.

Markkinat ovat kuitenkin reilut: ihmiset valitsevat ja yritysten on pistettävä peliin paras osaamisensa. Advenin energialaitosten keskitetty 24/7 etävalvonta ja ammattitaitoinen henkilöstö, niin laitosten operoinnissa kuin asiakaspalvelussa, mahdollistavat huippupalvelun riippumatta verkon sijainnista. Parikkalassa, jossa energiatuotanto siirtyi hiljattain Advenin hoidettavaksi, jatkuvan käytön takana on päivystysrinki.

On hyvä huomata, ettei lämmöntuotantoa voi ulkoistaa halpatuotantomaihin, vaan työhön tarvitaan aina paikallista henkilökuntaa. Isomman yrityksen palveluksessa paikalliset työntekijät pääsevät mukaan uudenlaiseen osaamisen kehittämiseen, ja lisäksi tukena on isompi asiantuntijaverkosto.

Mitä käy kaukolämmön hinnalle?

Kuntalaisten lämmityslaskusta suurin osa koostuu polttoaineen hinnasta. Polttoaineiden kilpailuttamisessa iso ostaja on luonnollisesti pientä ostajaa vahvemmassa asemassa.

– Adven ei ole sitoutunut tiettyihin polttoaineen toimittajiin, vaan hakee jatkuvasti parhaita vaihtoehtoja. Voimme valita toimittajan sekä hinnan että vastuullisuuden perusteella, Ikonen valottaa. Tällainen toimintamalli on asiakkaankin etu. Energiamuotojen valinnassa merkittävä tekijä on hinta, toisena luotettava palvelu. Hankintamallimme edistää vakaata hintakehitystä.

Kaukolämmön hinta määräytyy aina paikallisesti, ja kovimmat hinnannostopaineet ovat lämpöyhtiöillä, jotka ovat fossiilisten polttoaineiden varassa. Kotimaisten polttoaineiden käyttöön tarvittavat investoinnit voivat kuitenkin olla iso haaste.

Tiesitkö

Adven auttaa kuntia energiatuotannon erilaisten mallien arvioinnissa, jotta sopivin vaihtoehto löytyy kussakin tilanteessa. Kunta voi esimerkiksi jatkaa kaukolämpölaitostensa kiinteistöjen omistajana, mutta ulkoistaa liiketoiminnan. Tai kunta voi vaikkapa myydä energialaitoksensa, mutta jatkaa kaukolämpöverkon omistajana.

 

Lue lisää:

Parikkalan kunnan kaukolämpötoiminta siirtyi Advenille

 

Tutustu kaukolämpöön

 

Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Ota yhteyttä

Elli Ikonen
Account Manager
Elli Ikonen
Jaa