Määrätietoisen työn tuloksena 37% pienempi hiilijalanjälki

Adven on onnistunut systemaattisesti pienentämään laitostensa päästöjä 2000-luvun alusta lähtien. Viime vuoden systemaattisen kehitystyön tuloksena saavutettiin 37% prosenttia pienempi hiilijalanjälki, verrattuna tilanteeseen vuonna 2012.

Euroopan Unionin jäsenmaiden hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet viime vuosina ja paineet ilmastonmuutoksen hidastamiselle kiristyvät. Advenilla on tehty kokonaisvaltaista kehitystyötä vihreämmän energiantuotannon ja hiilijalanjäljen pienentämisen suhteen. Tämä kehitystyö on tuottanut hyviä tuloksia.

Vuonna 2017 hiilidioksidipäästöt olivat 37 % pienemmät myytyä energiaa (MWh) kohden, verrattuna tilanteeseen vuonna 2012. Edellisvuoteen nähden on tapahtunut jälleen merkittävää kehitystä, sillä vuonna 2016 vastaava lukema oli 30 %.

Suomalaisen kaukolämmön keskimääräiset hiilidioksidipäästöt myytyä energiaa kohden olivat vuonna 2017 149 kgCO2/MWh (Energiateollisuus 2017). Advenin vastaava lukema viime vuodelta oli 9 % pienempi.

Päästöjen määrää seurataan myytyä energiaa (MWh) kohden, koska laitoskanta kasvaa ja tuotetun energian määrä vaihtelee vuosittain. Tunnusluku pysyy näin vertailukelpoisena tuotannon vuosittaisista vaihteluista huolimatta.

Keskiössä ympäristöystävälliset ratkaisut ja energiatehokkuuden parantaminen

Leikkaukset päästöissä on toteutettu muun muassa konvertoimalla laitoksia fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin, sekä tarjoamalla geoenergiaratkaisuja ja hybridiratkaisuja soveltuviin kohteisiin.

Kaikki uudet investoinnit ja muutokset, joita laitoksiin tehdään, vievät aina kohti vähäpäästöisempiin polttoaineisiin siirtymistä. Advenin uudet laitokset suunnitellaan jo lähtökohtaisesti energiatehokkaiksi.

- Advenin konseptisuunnittelijoilla on monenlaisia keinoja parantaa energiatehokkuutta, esimerkiksi suljetuilla kierroilla. Myös uudet geoenergiaratkaisut suurkiinteistöille, sekä perinteisempi savukaasun lämmön talteenotto ovat aktiivisesti käytössä olevia keinoja pienentää hiilijalanjälkeä, Advenin ympäristöpäällikkö Katja Baumgartner luettelee.

Ilmastonmuutokseen liittyvä huoli vaikuttaa myös poliittisiin päätöksiin. Lainsäädäntö on kaikille sama, mutta kilpailukyky syntyy siitä, että asioita tehdään uudella, innovatiivisella tavalla.  Teollisuusprosesseissa syntyy esimerkiksi paljon hyödyntämiskelpoisia raaka-aineita, jotka voidaan valjastaa uusiokäyttöön.

- Joidenkin asiakkaidemme prosesseista jää yli kasviperäisiä sivutuotteita, kuten esimerkiksi viljan kuorta. Mikäli näille ei löydy muuta hyötykäyttöä, Advenin laitoksilla niitä voidaan hyödyntää polttoaineena. Yksi esimerkki tästä on Hankkija, jossa tehtaan tarvitsema höyryenergia tuotetaan tuotannon sivujakeena syntyvää kaurankuorijauhoa polttamalla, Baumgartner kertoo.

 

Lue lisää Advenin ympäristöpäällikön työstä!

Advenin ympäristöasiantuntija Katja Baumgartner

Jaa