Miten energiaratkaisun toteutus tehdään viiden tähden palveluna?

Energiaratkaisun toteutus tarkoittaa aina isoa projektia. Adven tuottaa energia- ja vesiratkaisunsa palveluna, jolloin se ei rasita asiakkaan organisaatiota tai tasetta.

Adven Suomen investointiprojektien johtaja Tero Vainiomäki tiimeineen on mukana kehittämässä tätä erityislaatuista kokonaisuutta. Projektitiimi vastaa kymmenien projektien salkusta, joiden yhteenlaskettu arvo kohoaa kymmeniin miljooniin. Vainiomäellä on selkeä näkemys siitä, miten myös projektitoiminnan avulla voidaan palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti.

Energiaratkaisun toteutus: suunniteltu ja testattu asiakkaan tarpeisiin

– Energiaratkaisu ja sen toteutus on asiakkaallemme aina tärkeä asia, joten meidän tehtävämme on hoitaa työmme ammattimaisesti ja huolellisesti, Vainiomäki aloittaa. Hän pitää Advenin kokonaisvaltaista bisnesmallia hyvänä, sillä asiakkaalle toteutetaan ratkaisu, joka perustuu Advenin vankkaan kokemukseen erityyppisistä energiaratkaisuista ja on asiakkaan tarpeisiin suunniteltu ja testattu.

̶  Se on mahdollista, koska energiaratkaisujen konseptointi ja testaus kuuluvat myyntivaiheen tehtäviin. Projektitiimin vastuulla olevissa toteutuksissa rakennetaan suunnitelman mukaiset energialaitokset. Projekteissa hyödynnetään Advenin oman käyttöorganisaation vahvaa osaamista, jotta laitos toimii suunnitellusti ja täyttää asiakkaan tarpeet nyt ja tulevaisuudessa.

Energiaratkaisun toteutus: esimerkki onnistuneesta projektista

Yhtenä esimerkkinä onnistuneesta projektista Vainiomäki mainitsee monikansalliseen Dupont-konserniin kuuluvan Finnfeeds Finland Oy:n Naantalin tehtaan, jonka viime vuoden lopulla käyttöön otettu uusi haihdutusratkaisu on pienentänyt tehtaan kokonaisenergiankulutusta 30 prosenttia ja haihdutuksessa käytettävän höyryn määrää yli 40%. Menestyksen takana oli tässäkin tapauksessa täyden palvelun malli. Annetaan Vainiomäen kertoa, mitä se oikein tarkoittaa.

Kokonaisvaltainen palvelu

Vainiomäen mukaan asiakkaat hämmästyvät ensimmäisenä sitä, että Advenin toimintamallissa asiakkaan oman investointitarpeen osuus jää normaalisti hyvin vähäiseksi tai sitä ei tarvita lainkaan.

– Eroamme normaalista laitostoimittajasta siinä, että rahoitamme itse asiakkaidemme projektit, jolloin projektissa rakennettu kokonaisuus jää myös Advenin tarjoaman kokonaisvaltaisen palvelun piiriin, hän selventää. Näin asiakkaan resurssit vapautuvat energiatuotannosta oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Kumppanuus Advenin kanssa ei siis vaadi asiakkaalta omaa erillistä investointia, eikä asiakkaan yleensä edes tarvitse nimetä omaa projektiorganisaatiota. Adven tekee projektin toteutusvaiheen aikaiset päätökset, kantaa täyden vastuun laitoksen valmistumisesta, sen toiminnasta ja laitoksen tuottavuudesta koko sopimuskauden ajan. Halutessaan asiakas pääsee osallistumaan investointiprojektiin, jolloin myös projektin aikainen tiedonvaihto on avointa ja sujuvaa. Finnfeedsin tehtaan johtaja Heikki Vahtera kiittää kumppanuudesta: ”Minun näkökulmastani yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Olemme jopa hieman yllättyneitä siitä, kuinka hyvin kaikki on mennyt.”

Lue lisää: Finnfeeds Finland Oy – uusi haihdutusmenetelmä vähensi tehtaan energiankulutusta kolmanneksella

Avaimet onnistumiseen

Sopimuksen myötä asiakas ja Adven sitoutuvat kumppanuuteen pitkäksi aikaa. Tyypillisesti energiaratkaisun rakentaminen kestää noin vuoden investointipäätöksestä. Sopimuskausi taas on yleensä kymmenestä viiteentoista vuotta.

Mittavissa projekteissa yksi haasteista on ihmisten johtaminen. Haastetta lisää se, että rakennusprojektit toteutetaan verkostomaisesti, yhdessä suunnittelutoimistojen ja laitetoimittajien kanssa.

Vainiomäen mielestä avain onnistumisiin piilee vankan ammattitaidon lisäksi kohtaamisissa ja viestinnässä.  – Haluamme päästä aitoon dialogiin ja avoimeen tiedonvaihtoon, joten panostamme hyvään projektiviestintään, hän kertoo. Vainiomäki kannustaa projektipäälliköitään osallistamaan ihmisiä mieluummin liikaa kuin liian vähän sekä kertomaan näköpiirissä olevista haasteista asianosaisille aina mahdollisimman aikaisin.

– Ihmiset haluavat tietää asioista ja olla ajan tasalla, vaikka projektin edistyminen ei sitä aina välttämättä vaatisikaan. Yleensä sujuva tiedonsiirto ja kommunikaatio koetaan yhdeksi avaintekijäksi projektin onnistuneessa läpiviennissä.    

Toimivat keinot aina suunnittelupöydältä tuotantoon saakka

Vainiomäen mukaan isokin rakennusprojekti pysyy kasassa, kunhan aikataulu, budjetti ja toimintasuunnitelma ovat selkeät ja huolella valmistellut. Kaikkien projektiin osallistuvien tahojen on tiedettävä tarkasti, millaisia työsuorituksia heiltä odotetaan ja missä aikataulussa.

– Aikatauluttaminen on kaiken A ja O, hän korostaa. Aikataulutus meni nappiin myös Finnfeedsin tapauksessa, sillä laitos otettiin käyttöön juuri ajallaan. Kun investointiprojekti pysyy aikataulussaan, ei kustannuksiinkaan ole odotettavissa ikäviä yllätyksiä ja töihin suunnitellut resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Ison työmaan johtamisessa priorisointia ja hyvää päätöksentekokykyä ei voi ylikorostaa. Tehokkuuden kannalta on osattava karsia turha työ ja keskityttävä projektin kannalta oleellisiin asioihin. Ketterää kehittämistä ja innovatiivista ajattelua tarvitaan projektin konseptoinnissa ja ratkaisujen suunnittelussa, mutta ison rakennushankkeen toteutusvaiheessa tulee edetä vakaasti ja suunnitelmien mukaisesti.

– Me mietimme paljon sitä, mikä on olennaista missäkin tapauksessa. Kokemus näkyy arviointikykynä, ja luotan meidän projektipäällikköihimme sataprosenttisesti, Vainiomäki summaa.

Ketteryyttä on myös se, että laitokset saadaan Finnfeedsin tavoin sujuvasti käyttöön ja tuottamaan tulosta heti alusta alkaen. Käyttöönoton helpottamiseksi ja käytettävyyden varmistamiseksi tuotannon asiantuntijat ovat tiiviisti mukana laitoksen rakentamisessa ja sen käyttöönotossa. Kun laitos on käyttöönotettu ja investointiprojekti valmistunut, yhteistyö ja kumppanuus asiakkaan kanssa jatkuvat kokonaisvaltaisena käytön varmistamisena koko sopimuskauden ajan.

 – Tämän yhteispelin onnistumisesta saimme paljon kehuja Finnfeedsiltä, Vainiomäki kertoo.

Lue lisää:

Energy as a service ® -toimintamallimme energiatoteutuksiin

 

Haluaisitko kuulla lisää projektien toteutuksesta? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

 

Ota yhteyttä

Jaa