Näillä keinoilla vähensimme energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 41 % seitsemässä vuodessa

Olemme onnistuneet Advenilla vähentämään hiilidioksidipäästöjä merkittävästi - vaikka samaan aikaan tuottamamme energiamäärä on kasvanut huimasti. Olemme tehneet päästöjen vähentämisen eteen töitä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti muun muassa siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin ja parantamalla laitosten energiatehokkuutta.  

Olen itse hypännyt advenilaiseksi tämän vuoden alusta. Olen jo huomannut käytännössä, että Adven todella on osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjunnassa – ei vain paperilla vaan jokapäiväisessä työssä.  Viimeisen seitsemän vuoden aikana (2012-2018) onnistuimme nimittäin pienentämään tuottamamme energian hiilidioksidipäästöjä 41 prosenttia (suhteutettuna energianmyyntiin). Tämä tarkoittaa noin 80 hiilidioksidikiloa vähemmän jokaista myytyä megawattituntia kohden. 

Kokonaisuudessaan Advenin hiilidioksidipäästöt vähentyivät vuosina 2012-2018 siis 19 prosenttia, kun polttoaineiden kulutus on samaan aikaan kasvanut 42 prosenttia. Advenin myymän energian määrä taas on seitsemässä vuodessa kasvanut 38 prosenttia. Operoimme yli sataa energialaitosta ympäri Suomen. 

Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta energiatehokkuudella

Hiilidioksidipäästöjen vähennys on systemaattisen työn tulos ja työ jatkuu edelleen. Tarkastelemme laitostemme tuotantotoimintaa jatkuvasti ja käymme asiakkaidemme kanssa läpi, mitä kaikkea voimme yhdessä tehdä päästöjen vähentämiseksi. Tie on tietysti pitkä - jos se olisi helppoa, kaikki olisivat jo tehneet sen.

Kokonaisvaltainen ajattelu ja osaaminen on koko Advenin perusta. Emme keskity esimerkiksi vain polttoaineeseen vaan investoimme myös energiatehokkuuteen. Lähdemme liikkeelle hiilidioksidipäästöjen minimoinnista, mutta pitkän tähtäimen tavoitteena on hiilineutraali tulevaisuus. Se taas ei tule ilman osaamista ja investointeja. 

Hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tehdään tuotantoyksiköittäin. Kaikkiin Advenin yksiköihin määritellään polttoainepohja sekä tekninen suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. 

Miten käytännössä saimme aikaan energiantuotannon päästövähennyksiä?

Hiilidioksidipäästöjen vähentymisen taustalla on sekä polttoainepohjan muuttaminen että investoinnit vähäpäästöisempiin tuotantomenetelmiin ja energiatehokkaampien prosessien kehittämiseen. Esimerkiksi uusi savukaasupesuri tai lämmöntalteenotto ilmasta tai vedestä voivat parantaa energiatehokkuutta. 

Lämmöntalteenotossa energia kierrätetään uudelleen käyttöön sen sijaan, että se menisi hukkaan. Tämä ei suoraan vähennä energiantuotantomme hiilidioksidipäästöjä, mutta pienentää asiakkaidemme hiilijalanjälkeä.  

Biopolttoaineisiin siirtyminen on toinen keskeinen kokonaispäästöjen vähennyksen taustatekijä. Aina kun mahdollista, vaihdamme laitoksissa öljyn ja maakaasun biopolttoaineisiin, esimerkiksi metsähakkeisiin tai teollisuuden sivutuotteisiin. Polttoaineen valintaan vaikuttavat sekä laitoksen tekninen suorituskyky että polttoaineen saatavuus alueella. Parhaassa tilanteessa polttoainetta on saatavilla mahdollisimman lähellä, jolloin ei tarvita pitkiä kuljetusmatkoja.  

- Advenin Suomen maajohtaja Ville Heikkinen

Energiatuotannon hiilidioksidipäästöjen suhde myytyyn energiamäärään.

Hiilijalanjälkilaskelman on toteuttanut Advenille ulkopuolinen arvioija, Pöyry Finland Oy. Laskelma on tehty Suomen yksiköiden/laitoksien polttoainekulutuksen ja päästöjen perusteella. Laskelma perustuu kansainväliseen GHG-protokollaan (Greenhouse Gas Protocol), joka on maailman käytetyin standardi kasvihuonekaasujen laskemiseen. 

Jaa