Sivujakeet energiaksi? Kyllä, lähes kaiken voi polttaa

Uusiutuvan energian käyttö kasvaa, mikä lupaa hyviä näkymiä kotimaisten polttoaineiden ja sivujakeiden käytölle energian tuotannossa. Suomessa käytettävästä energiasta kotimaista on noin 40 prosenttia, mutta luku voisi olla isompikin. Energiakaupan myötä Suomesta virtaa noin 4-8 miljardia euroa vuosittain ulkomaille, lähinnä Venäjälle. Summa vastaa jopa viittätoista prosenttia valtion budjetista.  

Yksittäisistä energianlähteistä Suomessa käytetään ylivoimaisesti eniten uusiutuvaa, kotimaista puuta, jolla tuotetaan lähes kolmannes kaikesta suomalaisten kuluttamasta energiasta. Teollisuuden käytössä puupolttoaineiden osuus on jopa 37 prosenttia kokonaisuudesta. Metsähakkeen lisäksi polttoaineena käytetään pellettiä ja turvetta, sekä kasvavassa määrin myös metsäteollisuuden, sahojen ja vaneritehtaiden jäännöstuotteita.

Hallituksen tavoitteena on nostaa kotimaisen energian käyttö nykytasolta 55 prosenttiin 2020-luvun aikana. Kotimaisten polttoaineiden valinnalla on yhteiskunnallista merkitystä työllisyys- ja talousvaikutusten takia, ja koska huoltovarmuus kasvaa ja hiilidioksidipäästöt saadaan pienenemään jyrkästi.

Advenin kotimaisten polttoaineiden hankintapäällikön Kyösti Rannilan mukaan kasvutavoite on haasteellinen, muttei mahdoton, jos polttoaineiden kirjoa laajennetaan perinteisistä puupohjaisista polttoaineista muihin läheltä saataviin polttoaineisiin, kuten teollisuuden tuotannon sivujakeisiin. Myös tehostamalla teollisuuden energiankäyttöä esimerkiksi suljetuilla kierroilla ja nykyaikaisilla haihdutusratkaisuilla voidaan kokonaisenergiantarvetta pienentää jopa 30%, jolloin myös polttoaineen tarve pienenee. 

Polttoainetta teollisuustuotannon sivujakeista

Ilmastopaneelin uusimman raportin myötä on virinnyt vilkas keskustelu hiilinegatiivisuudesta ja metsien säilyttämisestä hiilinieluina. Edellinen iso vastuullisuuskeskustelu liittyi kiertotalouteen ja resurssiviisauteen. Kuvaan sopii, että teollisuusyritysten omasta tuotantotoiminnasta syntyvien sivujakeiden käyttö polttoaineena kiinnostaa yrityksiä yhä enemmän.

Teollisuuden polttoaineeksi pystytään muuttamaan lähes mitä vain. Advenilla on työstetty tehokasta energiaa muun muassa purkupuusta, erilaisista pakkausjätteistä, muovista, viljan sivujakeista, lietteistä ja kuiduista -- jopa tuhkaa, vetyä ja hevosenlantaa jalostetaan energiaksi. Sivujakeiden käyttäminen vähentää usein ostettavan polttoaineen tarvetta merkittävästi.

Monet yritykset aprikoivat yhä kumpi painaa vaakakupissa enemmän polttoaineen kustannustehokkuus vai sen hiilineutraalius. Yrityksen vastuullisuustavoitteiden ja maineen kannalta iso juttu on se, että päästötön vaihtoehto on yhä useammin myös se kustannustehokkain vaihtoehto.

– Meille on tärkeintä, että asiakkaamme saavat etua energiaratkaisuistamme. Monesti se tarkoittaa uusiutuvan polttoaineen osuuden kasvattamista sekä mahdollisuuksia hyödyntää asiakkaan tuotannon omia sivujakeita, Rannila toteaa.

Edullista, ennustettavaa ja ekologista

Yrityksen näkökulmasta perinteisten kotimaisten polttoaineiden käyttö on kannattavaa sekä kustannusten että ympäristöystävällisyyden puolesta: pelletti maksaa kolmanneksen öljyn hinnasta ja metsähake puolet kaasun hinnasta. Joidenkin sivujakeiden käyttö on hieman haastavampaa ja vaatii erityistä poltto- ja käsittelytekniikkaa. Tästä syystä tällaisten jakeiden kysyntä on tarjontaa pienempää -- mikä puolestaan vaikuttaa myös polttoaineen hintaan.

Hintoihin liittyy toinenkin tekijä, ennustettavuus. Kotimaisen polttoaineen hinta tai saatavuus eivät ole kiinni maailmanpolitiikasta. Lisäksi kotimainen polttoaine saadaan takuulla sertifioidusta metsästä ja tilaajavastuut ovat helpot hoitaa. Kuljetustenkin minimoiminen on iso etu sekä kustannusten että ympäristön kannalta.

Kotimaiset polttoaineet ovat turvetta lukuun ottamatta pääosin hiilineutraaleja. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali viidentoista - kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Tämän uskotaan näkyvän yrityksissä ja kunnissa nyt uusia energiaratkaisuja suunnitellessa.

Adven käyttää laitoksissaan pääasiassa kotimaisia polttoaineita ja yhä monipuolisemmin myös asiakasyritystensä tuotannon sivutuotteita. – Kiinteiden polttoaineiden osalta meidän ei ole tarvinnut juurikaan turvautua tuontipolttoaineisiin. Kyllä lähiratkaisun pystyy aina halutessaan löytämään, Rannila vahvistaa.

 

Lue lisää:

Kaurankuoresta energiaa Hankkijan Turun tehtaalla

 

Haluaisitko kuulla lisää sivujakeiden hyödyntämisestä polttoaineena? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Contact us

Jaa