Tuotantolaitosten etävalvottu automaatio mahdollistaa kustannustehokkaan ja ekologisen energiantuotannon

Advenin automaatiopäällikkö Olli Takala vastaa sähköautomaatiojärjestelmistä, jotka pitävät Advenin tuotantolaitokset käynnissä häiriöttä ja varmistavat energiantuotannon tasalaatuisuuden. Etävalvotulla automaatiolla voidaan myös parantaa tuotantolaitosten tehokkuutta ja ekologisuutta.

Olli Takala työskentelee Advenin automaatioteknologioiden ja valvomotoimintojen parissa. Hänen vastuullaan on Advenin tuotantolaitosten automaation ja etävalvonnan ylläpito ja kehitys, sekä järjestelmien elinkaaren hallinta.

Lisäksi hän toimii sähkö-automaatioteknisenä asiantuntijana Advenin myyntiprosesseissa ja projektitoiminnassa.

Automaatiopäällikkö tarvitsee vahvaa ymmärrystä ja herkät korvat

Koulutukseltaan Takala on automaatioalan insinööri. Hänen ydinosaamistaan ovat automaatio- ja sähköautomaatiojärjestelmät ja niiden soveltaminen etenkin prosessiteollisuuteen.

- Työkalupakkiini kuuluu pääasiassa laaja valikoima erilaisia automaatiolaitteiden ylläpito-ohjelmia, mutta tarvittaessa sähköautomaatioalan mittarit ja käsityökalut pysyvät nekin kourassa, kertoo Olli Takala.

Automaatiopäällikön roolissa vaaditaan kokonaisvaltaista asiantuntijuutta yli ammatillisten osaamisalojen. Lisäksi tarvitaan myös herkkää korvaa kuunnella ja ymmärtää asiakkaan tarpeita.

- Pyrimme siihen, että asiakkaallamme on vahva luottamus yhteistyöhön ja kumppanuuteen Advenin kanssa, Takala vahvistaa.

"Automaatio on tuotantolaitoksen aivot ja hermot"

Häiriötön energiantuotanto on sekä asiakkaan että Advenin etu. Automaatiolla varmistetaan, että Adven pystyy tuottamaan asiakkailleen energiaa tasalaatuisesti ja kustannustehokkaasti.

Nykypäivän tuotantolaitokset ovat pitkälle automatisoituja: automaatio on monien Advenin tuotantolaitosten aivot ja hermot. Sen avulla saadaan esimerkiksi ennakoivaa informaatiota mahdollisista muutostilanteista.

- Järjestelmä tekee päätöksiä, ja ohjaa tuotantolaitoksia. Mikäli prosessissa ilmenee vikoja, järjestelmä reagoi nopeasti ja estää tuotantohäiriöt. Näin saamme organisoitua myös korjausprosessin mahdollisimman nopeasti.

Tuotantolaitosten automaatio mahdollistaa kustannustehokkaan etävalvonnan

Olli Takalan mukaan automaatio on kriittistä erityisesti jaksottaisesti etävalvottujen tuotantolaitosten turvallisen ja häiriöttömän käynnissä pidon kannalta.

- Kaiken perustana on toimiva ja oikein mitoitettu prosessi. Automaatioratkaisun runko taas muodostuu Advenilla hyväksi koetuista automaation perusratkaisuista, jotka jalostetaan tapauskohtaisiin tarpeisiin, Takala linjaa.

- Meillä on käytössämme edistyksellisiä, etupäässä etävalvottuja sähköautomaatioratkaisuita, joiden avulla tuotantolaitosten ohjaaminen onnistuu joko kokonaan ilman miehitystä tai hyvinkin pienellä fyysisellä miehityksellä.

Asiakkaat kamppailevat erilaisten vaatimusten ristipaineissa

Prosessiteollisuudessa yhä koveneva kilpailu ja kiristyvät laatu- ja ympäristövaatimukset luovat vahvaa ristipainetta alan kaikille toimijoille.

Takala kertoo näkevänsä työssään, kuinka myös Advenin asiakkaat kamppailevat prosessiteollisuudelle tyypillisten haasteiden parissa. Adven pyrkii tuottamaan automaation avulla kilpailuetua ja kustannussäästöä asiakkailleen.

Automaation avulla myös tehostetaan tuotantolaitosten toimintaa sekä edistetään niiden käytön ekologisuutta.

- Riittävän korkealla automaatioasteella ja oikein viritetyillä säädöillä saamme asiakkaalle myös selvää kustannussäästöä sekä raaka-aineita säästävää, ekologisesti kestävää tuotantoa, Takala summaa.

Arkisia onnistumisia ja tekemisen meininkiä

Automaatiopäällikölle arkinen ongelmanratkaisu on onnistumista parhaimmillaan.

Advenilla on satoja energialaitoksia ympäri Suomen, ja niiden automaatioratkaisuiden kirjo on laaja. Mukana on monenlaisia automaatioratkaisuita hyvinkin erilaisiin tarpeisiin.

- Työssäni on tarvittaessa mahdollista myös vetää haalarit päälle ja ylläpitää ihan konkreettistakin ammattiosaamista tuotantolaitoksilla, Olli Takala kertoo esimerkkinä monipuolisesta ja käytännönläheisestä työnkuvastaan.

Takala motivoituu työssään usein läsnä olevasta "tekemisen meiningistä".

- Tiimimme on yhdessä alihankintaverkostomme kanssa suorittanut likimain katkottomasti useita vaativia vanhojen automaatiojärjestelmien saneerauksia käynnissä olevilla tuotantolaitoksilla, Takala kehaisee.

Automaation asiantuntijuus kasvaa verkostoissa

Advenin asiantuntijoille on tärkeää pitää yllä omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan jatkuvasti. Myös Olli Takala kehittää osaamistaan vuosittain erilaisissa sähköautomaatioalan koulutuksissa, sekä seuraa aktiivisesti alan kirjallisuutta ja online-julkaisuja.

Lisäksi Takala ammentaa uutta voimaa työhönsä myös omista verkostoistaan.

- Vuosikymmeniä energia- ja automaatioalalla toiminut ammatillisten kollegojen verkosto yli yritysrajojen on muodostunut laajaksi. Osallistun myös sähköautomaatioalan järjestötoimintaan, Olli Takala kertoo.

Lue myös:

Energialaitosten etävalvonta keskusvalvomossa

 

 

Jaa