Uudet ja innovatiiviset energiaratkaisut suurille elintarviketeollisuuden toimijoille

Adven tarjoaa innovatiivisia energiaratkaisuja elintarviketeollisuuden toimijoille Pohjoismaissa ja Baltiassa. Kumppanuutemme antaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä puhtaasti omaan ydinliiketoimintaansa. Ammattilaisen silmät havaitsevat kehityskohteet ja antavat näkemystä energiaratkaisuiden kehittämiseen.

Elintarviketeollisuuden energiatuotanto perustui pitkään fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Viime vuosina alalla on kuitenkin tehty mittavia muutoksia ja investointeja. Elintarviketeollisuuden energiaratkaisut vastaavat nyt kestävän kehityksen vaatimuksiin, ja energian tuotannossa hyödynnetään laajasti kotimaisia, uusiutuvia polttoaineita.

Tänä päivänä Adven toimittaa elintarviketeollisuuden asiakkailleen lämpö- ja kylmäratkaisuja Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Virossa. Uskallamme jopa sanoa olevamme johtava kylmäenergian tuottaja, sillä olemme toteuttaneet kylmäenergian ratkaisuja teollisuudelle jo lähes 20 vuoden ajan. Vuosien saatossa olemme toteuttaneet vaativiakin hybridiratkaisuja, joissa yhdistelemme erilaisia energiatuotannon muotoja asiakkaalle kustannustehokkaalla tavalla.   

Energiaratkaisuiden suunnittelua ilman teknologia- tai polttoainesidonnaisuuksia

Suunnittelun lähtökohta perustuu asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, uusien mahdollisuuksien oivaltamiseen sekä vapauteen optimoida asiakkaan kannalta parhaat ratkaisut ilman sitoumusta tiettyyn teknologiaan tai polttoaineeseen.

Selvitämme aina tarkkaan, mitä vaatimuksia asiakkaan tuotanto asettaa energiatuotannolle ja toisaalta, mitä mahdollisuuksia se pitää sisällään. Energiaratkaisun mitoitus- ja suunnittelu tehdään yksityiskohtaisesti tähän selvitykseen perustuen. Toteutus rakennetaan tehoiltaan ja ominaisuuksiltaan vastaamaan jokaisen kohteen yksilöllisiä tarpeita.

Lisäksi teemme polttoainevalinnat paikkakuntakohtaisesti. Ratkaisuissa pyritään aina hyödyntämään lähialueilta saatavia, kustannustehokkaita ja ympäristömyötäisiä polttoaineita.

Joustava yhteistyö vie energiaratkaisuita eteenpäin

Toimimme elintarviketeollisuudessa sekä kaikkein suurimpien että keskisuurten toimijoiden energiakumppanina. Asiakkaamme arvostavat sitä, että Advenin kaltaisen energia-alan ammattilaisen kanssa he voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Me vastaamme koko energian toimitusketjusta aina suunnittelusta ja toteutuksesta laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon sekä seurantaan ja kehittämiseen.

Toimimme jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Suunnittelemme aina yhdessä asiakkaan kanssa toimintamallin yhteistyön seurannalle ja kehittämiselle. Säännöllisissä yhteistyökokouksissa seurataan toimintaa kokonaisuudessaan sekä tunnistetaan toimivat ratkaisut, jotka olisi hyödyllistä toteuttaa myös asiakkaan muissa tehtaissa.

Me tiedämme, että erityisesti elintarviketeollisuudessa tehtaiden toiminta- ja tuotantovaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Pitkän asiakassuhteen aikana olemme valmiita ja halukkaita kehittämään tarjoamiamme elintarviketeollisuuden energiaratkaisuita, jotta ne vastaavat aina parhaalla tavalla asiakkaan toiminnan vaatimuksiin.

Kirjoittaja, Heikki Aarrejoki, toimii Advenin asiakkuusjohtajana ja työskentelee tiiviisti elintarviketeollisuuden toimijoiden energiaratkaisuiden kehittämisessä.  

 

Lue myös:

Energiaratkaisuja elintarviketeollisuustoimija Saarioisille

Ota yhteyttä

Jaa