Tiimityöllä liiketoimintaetua asiakkaillemme 

"Advenilla pääsen osallistumaan ratkaisujen konseptisuunnitteluun ja seuraamaan ratkaisun toteutusta ja toimivan laitoksen operointia. Mahdollisuudet ovat moninaiset, sillä emme tarkastele ja toteuta vain jotain pientä osaa tai hyödynnä jotain tiettyä teknologiaa. Laaja-alaisuus tuo työhön välillä myös haasteita, mutta samalla osaamiseni syventyy jatkuvasti.”    

                                                                - Terho Saaristo, Director of Concepts

Terho Saaristo toimii Adven Groupin konseptikehitystiimin vetäjänä ja vastaa uusien myyntihankkeiden konseptoinnista Recovery- ja teollisuusenergian liiketoiminnoissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Konseptikehitystiimi suunnittelee asiakkaille energia- ja vesiprosesseja tehostavia ratkaisuja ilman tekniikoiden, laitteiden tai polttoainevalintojen tuomia rajoitteita. Ratkaisuilla pyritään muun muassa tehostamaan energiankäyttöä ja pienentämään asiakasyritysten päästöjä tai hukkaa. 

Terho on mukana asiakastapaamisissa usein ihan myyntihankkeen alku metreiltä asti ja keskustelee myyntipäälliköiden kanssa asiakkaiden tarpeista. Hankkeita tarkastellaan ja analysoidaan mahdollisimman laaja-alaisesti: löytyisikö asiakkaan prosessista mahdollisesti optimoitavia tekijöitä, joita asiakas ei välttämättä ole edes osannut pyytää.  

”Konseptikehityksessä täytyy osata katsoa energian tuotantoon ja käyttöön liittyviä prosesseja tarpeeksi laaja-alaisesti ja omaa osaamista ja asiantuntijuutta täytyy pitää yllä jatkuvasti. Yksittäisen konseptikehittäjän ei tarvitse kuitenkaan pyrkiä asiantuntijaksi kaikessa, vaan pyrimme hyödyntämään koko tiimin osaamista laajojen kokonaisuuksien tarkastelussa.”

Asiantuntijatiimi työskentelee eri maissa, mikä vaatii tiiminvetäjältä aktiivista otetta, jotta tietotaito saadaan hyödynnettyä eri hankkeissa parhaalla mahdollisemman tavalla. Tärkeää on järjestää säännöllisiä tapaamisia ja luoda tiivis ilmapiiri, jossa tiiminä tuetaan toinen toista.

”Pyrin rakentamaan yhtenäistä tiimiä, jossa tietotaito on kaikkien osaajiemme käytettävissä. Rajojen ylittävä yhteistyö on tärkeää ja konseptikehittäjät tukevat toisiaan ristiin. Näin myös kehitysprosesseja voidaan suoraviivaistaa, kun opit eri hankkeista otetaan talteen. Kun yhdelle asiakkaalle on toteutettu jotain onnistuneesti, sitä voidaan mahdollisesti hyödyntää myös muilla laitoksilla.”

 

Mikä tekee Advenista sinulle mielekkään työpaikan?

  • Vaikka tehtäväni sijoittuu investointiprojektin alkupäähän, pääsen yrityksen sisällä näkemään kaikki vaiheet ensimmäisestä ajatuksesta toimivaan laitokseen. Tämä mahdollistaa jatkuvan oppimisen, sillä palautetta ja tukea saa sekä projektitiimiltä että tuotannolta.
  • Emme hyödynnä vain yhtä teknologiaa, vaan etsimme aina asiakkaan tilanteeseen sopivimman. Tämä tekee suunnittelusta riittävän haasteellista ja mielekästä.
  • Advenissa on hyvä kasvun vauhti päällä ja yrityksen tarjonnan laajentaminen tuo mukanaan uusia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

 

Hanna Liukkonen
VP, Human Resources