BSAG: EU-lakiuudistus avaa liiketoiminta-mahdollisuuksia ravinteiden kierrätykselle

Baltic Sea Action Group tekee vahvaa vaikuttamistyötä Itämeren puolesta niin yritysmaailmassa kuin poliittisella kentällä. Tuleva, ravinteiden kierrättämistä ja kierrätyslannoitteiden valmistamista helpottava lakiuudistus on säätiölle työvoitto.

BSAG, Baltic Sea Action Group, on vuonna 2008 perustettu itsenäinen, voittoa tuottamaton säätiö, jonka pääpaikka on Suomessa.

- BSAG toimii Itämeren hyväksi. Haluamme pelastaa sen kaikin keinoin, kertoo säätiön asiamies Mathias Bergman.

Vakavimpia Itämerta jatkuvasti kuormittavia uhkatekijöitä ovat esimerkiksi rehevöityminen ja vaarallisten aineiden kulkeutuminen mereen.

Ruoan alkutuotannon vaikutus Itämereen suuri

Tällä hetkellä esimerkiksi karjankasvatuksen ja peltoviljelyn seurauksena typpeä ja fosforia päätyy runsaasti luontoon. Molemmilla ravinteilla on tärkeä rooli kasvien kasvuprosessissa, mutta niiden liiallinen esiintyminen rehevöittää vesistöjä ja vahingoittaa ilmanlaatua.

- Tärkeimmäksi kehitysalueeksi nimeäisin ehkä ruoan alkutuotannon. Se tapahtuu maaperässä, ja siihen käytetään paljon ravinteita, Bergman pohtii.

- Typpeä ja fosforia kasaantuu nyt luontoon valtavia määriä. Rehevöitymisen estämiseksi ravintoketjun vuotokohdat on saatava tukittua, ja arvokkaat ravinteet saatava takaisin alkutuotantoon, sanoo Bergman.

Ravinteiden kierrätyksellä kohti kiertotaloutta

BSAG:n näkemyksen mukaan oikeilla maatalouden toimilla on valtava potentiaali vaikuttaa merien ja ilmaston tilaan.

- Uskomme, että meidän on yhteiskuntana muutettava täysin ajattelutapaamme typen ja fosforin käytöstä siten, etteivät ne tulevaisuudessa päädy vesistöihin. Ylijäämäravinteet pitäisi saada talteen ja maaperän rakenne on saatava kuntoon, Bergman painottaa.

Tarve muutokseen koskettaa paitsi suomalaista yhteiskuntaa, myös kaikkia yhteiskuntia koko maailmassa. Systemaattinen muutos vaatii myös poliittista vaikuttamista.

- Teemme paljon työtä Suomen lisäksi Venäjällä, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. EU on meille luonnollisesti tärkeä vaikuttamisen väylä, Bergman kertoo.

Lakiuudistus helpottaa kierrätyslannoitteiden valmistusta

Muun muassa BSAG:n pitkällisen vaikuttamistyön seurauksena ensi vuonna voimaan tuleva EU:n lakiuudistus määrittelee, miten ja millaisista raaka-aineista uusiolannoitteita voidaan valmistaa.

Lakiuudistuksen myötä Eurooppaan avautuu uudenlaisia markkinoita lannoitteille. Moni yritys pystyy jalostamaan tuotantoprosessissa syntyvää jätettä kierrätyslannoitteeksi.

- Tämä kaikki oli ennen harmaata aluetta. Lakiuudistus avaa vihdoin EU:n sisäiset markkinat kierrätyslannoitetuotteille. Tämä avaa paljon liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ravinteiden uusiokäytölle, kertoo Bergman.

 

Katso Advenin sitoumus Itämerisäätiölle

 

Share
Bonsky