Määrätietoisen työn tuloksena 37% pienempi hiilijalanjälki

Adven on onnistunut systemaattisesti pienentämään laitostensa päästöjä 2000-luvun alusta lähtien. Viime vuoden systemaattisen kehitystyön tuloksena saavutettiin 37% prosenttia pienempi hiilijalanjälki, verrattuna tilanteeseen vuonna 2012.

Euroopan Unionin jäsenmaiden hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet viime vuosina ja paineet ilmastonmuutoksen hidastamiselle kiristyvät. Advenilla on tehty kokonaisvaltaista kehitystyötä vihreämmän energiantuotannon ja hiilijalanjäljen pienentämisen suhteen. Tämä kehitystyö on tuottanut hyviä tuloksia.

Vuonna 2017 hiilidioksidipäästöt olivat 37 % pienemmät myytyä energiaa (MWh) kohden, verrattuna tilanteeseen vuonna 2012. Edellisvuoteen nähden on tapahtunut jälleen merkittävää kehitystä, sillä vuonna 2016 vastaava lukema oli 30 %.

Suomalaisen kaukolämmön keskimääräiset hiilidioksidipäästöt myytyä energiaa kohden olivat vuonna 2017 149 kgCO2/MWh (Energiateollisuus 2017). Advenin vastaava lukema viime vuodelta oli 9 % pienempi.

Päästöjen määrää seurataan myytyä energiaa (MWh) kohden, koska laitoskanta kasvaa ja tuotetun energian määrä vaihtelee vuosittain. Tunnusluku pysyy näin vertailukelpoisena tuotannon vuosittaisista vaihteluista huolimatta.

Lue koko artikkeli

Share
Bonsky