Tuotantolaitosten etävalvottu automaatio mahdollistaa kustannustehokkaan ja ekologisen energiantuotannon

Advenin automaatiopäällikkö Olli Takala vastaa sähköautomaatiojärjestelmistä, jotka pitävät Advenin tuotantolaitokset käynnissä häiriöttä ja varmistavat energiantuotannon tasalaatuisuuden. Etävalvotulla automaatiolla voidaan myös parantaa tuotantolaitosten tehokkuutta ja ekologisuutta.

Olli Takala työskentelee Advenin automaatioteknologioiden ja valvomotoimintojen parissa. Hänen vastuullaan on Advenin tuotantolaitosten automaation ja etävalvonnan ylläpito ja kehitys, sekä järjestelmien elinkaaren hallinta. 

- Työkalupakkiini kuuluu pääasiassa laaja valikoima erilaisia automaatiolaitteiden ylläpito-ohjelmia, mutta tarvittaessa sähköautomaatioalan mittarit ja käsityökalut pysyvät nekin kourassa, kertoo Olli Takala.

Automaatiopäällikön roolissa vaaditaan kokonaisvaltaista asiantuntijuutta yli ammatillisten osaamisalojen. Lisäksi tarvitaan myös herkkää korvaa kuunnella ja ymmärtää asiakkaan tarpeita.

- Pyrimme siihen, että asiakkaallamme on vahva luottamus yhteistyöhön ja kumppanuuteen Advenin kanssa, Takala vahvistaa.

Häiriötön energiantuotanto on sekä asiakkaan että Advenin etu. Automaatiolla varmistetaan, että Adven pystyy tuottamaan asiakkailleen energiaa tasalaatuisesti ja kustannustehokkaasti.

Olli Takalan mukaan automaatio on kriittistä erityisesti jaksottaisesti etävalvottujen tuotantolaitosten turvallisen ja häiriöttömän käynnissä pidon kannalta.

- Kaiken perustana on toimiva ja oikein mitoitettu prosessi. Automaatioratkaisun runko taas muodostuu Advenilla hyväksi koetuista automaation perusratkaisuista, jotka jalostetaan tapauskohtaisiin tarpeisiin, Takala linjaa.

- Meillä on käytössämme edistyksellisiä, etupäässä etävalvottuja sähköautomaatioratkaisuita, joiden avulla tuotantolaitosten ohjaaminen onnistuu joko kokonaan ilman miehitystä tai hyvinkin pienellä fyysisellä miehityksellä.

Takala kertoo näkevänsä työssään, kuinka myös Advenin asiakkaat kamppailevat prosessiteollisuudelle tyypillisten haasteiden parissa. Adven pyrkii tuottamaan automaation avulla kilpailuetua ja kustannussäästöä asiakkailleen.

Automaation avulla myös tehostetaan tuotantolaitosten toimintaa sekä edistetään niiden käytön ekologisuutta.

- Riittävän korkealla automaatioasteella ja oikein viritetyillä säädöillä saamme asiakkaalle myös selvää kustannussäästöä sekä raaka-aineita säästävää, ekologisesti kestävää tuotantoa, Takala summaa.

 

Lue koko artikkeli

 

Share
Bonsky