31% pienempi hiilijalanjälki kestävillä polttoainevalinnoilla

Adven on onnistunut systemaattisesti pienentämään laitostensa päästöjä 2000-luvun alusta lähtien. Kuinka tässä on onnistuttu, ja miten matka jatkuu?

Ilmastonmuutos on todellinen ja globaali huolenaihe. Yleinen huoli ilmastonmuutoksesta vaikuttaa kaikilla teollisuudenaloilla, ja kasvaa jatkuvasti, kun tietoisuus aiheesta lisääntyy.

Adven on onnistunut systemaattisesti pienentämään laitostensa päästöjä 2000 luvulta lähtien. Vuonna 2016 hiilidioksidipäästöt olivat 31 % pienemmät myytyä energiaa (MWh) kohden verrattuna tilanteeseen vuonna 2012.

Päästöjen määrää seurataan myytyä energiaa (MWh) kohden, koska laitoskanta muuttuu ja tuotetun energian määrä vaihtelee vuosittain. Näin tunnusluku pysyy vertailukelpoisena tuotannon vuosittaisista vaihteluista huolimatta.

Biopolttoaineita laitoksiin ja maalämpöä suurkiinteistöihin

Polttoainetehokkuuden jatkuva parantaminen on tärkeää, mutta myös polttoainevalinnoilla saadaan aikaan suuria edistysaskelia.

Advenin vuosien 2012-2016 aikana aikaansaama merkittävä leikkaus päästöissä on toteutettu mm. konvertoimalla laitoksia fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin, sekä tarjoamalla geoenergiaratkaisuja ja hybridiratkaisuja soveltuviin kohteisiin.

Advenin polttoainevaihdokset tehdään luonnollisesti laitosten teknisten edellytysten ja sopimusten ehdoilla.

- Kaikki uudet investoinnit ja muutokset, joita laitoksiin tehdään vievät aina kohti vähäpäästöisempiin polttoaineisiin siirtymistä. Hiilijalanjälki pienenee jatkuvasti, kun siirrytään pois öljyn käytöstä ja korvataan fossiilisia polttoaineita puuperäisillä polttoaineilla, kertoo Advenin ympäristöasiantuntija Katja Baumgartner.

Advenin uudet laitokset suunnitellaan jo lähtökohtaisesti energiatehokkaiksi.

- Advenin konseptisuunnittelijoilla on monenlaisia keinoja parantaa energiatehokkuutta, esimerkiksi hukkalämpövirtoja hyödyntämällä. Myös uudet geoenergiaratkaisut suurkiinteistöille, sekä perinteisempi savukaasun lämmön talteenotto ovat aktiivisesti käytössä olevia keinoja pienentää hiilijalanjälkeä, Baumgartner luettelee.

Kilpailuetua innovatiivisista ratkaisuista

Ilmastomuutokseen liittyvä huoli vaikuttaa myös poliittisiin päätöksiin, erilaisten lainsäädäntöjen ja tukien muodossa.

- Lainsäädäntö on kaikille sama. Kilpailukyky syntyy siitä, että asioita tehdään uudella, innovatiivisella tavalla. Reunaehdot ovat yksiselitteiset, mutta niihin voidaan päästä monin keinoin, Baumgartner muistuttaa.

Advenin kaltaista palvelua tarjoavia yrityksiä on vähän. Koska Adven huolehtii koko laitoksen vaatimasta investoinnista sekä laitoksen pyörittämisestä.

- Meidän vastuullamme on myös laitoksen kehittäminen, energiatehokkuuden edistäminen sekä päästöjen pienentäminen ja viranomaisvaatimuksiin vastaaminen.

Advenin asiantuntijat seuraavat jatkuvasti teknologioiden ja ratkaisujen uusimpia kehityksiä. Lopulta asiantuntijuus ja edelläkävijyys kääntyvät asiakkaan eduksi.

- Mitä hallitummin muutokset pystytään tekemään, sen suurempi hyöty saadaan aikaiseksi. Advenilla on erittäin kustannustehokkaita tapoja toteuttaa tarvittavia muutoksia, kertoo Baumgartner.

Jäteperäisten polttoaineiden hyödyntäminen vaatii uudenlaista asiantuntemusta

Työ hiilijalanjäljen pienentämiseksi jatkuu edelleen Advenissa hyviksi havaituin keinoin. Sen lisäksi on ryhdytty kehittämään myös uudenlaisia tapoja parantaa sekä asiakkaiden prosessien että Advenin omien laitosten energiatehokkuutta.

- Jäteperäisiä polttoaineita hyödynnetään jo Advenilla, ja uusiakin kokeiluita on myös käynnistetty. Useiden asiakkaidemme prosesseissa syntyy jätettä tai sivutuotetta, jota olisi mahdollista hyödyntää polttoaineena, kertoo Baumgartner.

Jäteaineet ovat kuitenkin perinteisiä polttoaineita hieman hankalammin hyödynnettävissä, joten niiden käyttöönotto vaatii uudenlaista asiantuntemusta. Advenin asiantuntijoiden avulla oikeat keinot löytyvät, ja kokemukset ovat lupaavia.

- Joidenkin asiakkaidemme prosesseista jää yli kasviperäisiä sivutuotteita, kuten esimerkiksi viljan kuorta. Mikäli näille ei löydy muuta hyötykäyttöä, Advenin laitoksilla niitä voidaan hyödyntää polttoaineena, Baumgartner kertoo.

Paperiteollisuuden jätevesienen käsittelyssä syntyy lieteitä, joita voitaisiin käyttää polttoaineena jossain Advenin laitoksista. Advenin tarjoaman erityisosaamisen kautta lietteen hyödyntäminen näyttäisi onnistuvan, ja seuraavia koepolttoja suunnitellaan.

- Jätevirtojen edelleenohjaus on kallista. Myös energiatehokkuuden kannalta on parempi, että jätettä ei läjitetä, vaan sen energiasisältö hyödynnetään polttamalla, Baumgartner summaa.

 

Share