Advenin asiakkaat ovat tyytyväisimpiä henkilöstön ammattitaitoon ja energiantoimituksen luotettavuuteen

Joulukuussa 2019 toteutettiin jälleen Advenin vuosittainen asiakastyytyväisyystutkimus Taloustutkimus Oy:n kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakastyytyväisyyden nykytaso. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten todennäköisesti asiakkaamme suosittelisivat Advenia ja minkälainen on Advenin yrityskuva asiakkaidemme silmissä.

Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa asiakkaidemme tyytyväisyyttä Advenin toimintaan kokonaisuutena sekä kahdeksaan eri toiminnan osatekijään nähden. Kokonaistyytyväisyys oli myös tällä kertaa hyvällä tasolla. Tutkituista toiminnan osatekijöistä kaikkein tyytyväisimpiä asiakkaamme olivat henkilöstön palveluasenteeseen ja ammattitaitoon, energiantoimituksen luotettavuuteen, toimintaan häiriötilanteiden ratkaisemisessa sekä yhteydenpidon ja asioinnin helppouteen.  

Yrityskuvaa tutkittaessa pyysimme asiakkaidemme mielipiteitä muun muassa Advenin palvelumallista ja sen toteutumisesta: Advenin asiakkaat olivat eniten samaa mieltä väittämästä, että Adven hoitaa asiantuntevasti koko toimitusketjun energiaratkaisun suunnittelusta ja toteutuksesta luotettavaan energian toimitukseen asti. Lisäksi kolme neljästä vastaajasta oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että yhteistyössä Advenin kanssa yritys voi vastata ympäristöhaasteisiin ja ilmastomuutoksen hallintaan.

Asiakkaidemme halukkuus suositella Advenia lähentelee erinomaista ollen 37. Aihetta suositteluun antavat muun muassa innovatiivisuus ja näkemyksellisyys energiantuotannossa sekä erilaiset uudet energiantuotannon ratkaisumallit. Tästä on hyvä jatkaa toiminnan ja asiakasyhteistyön kehittämistä edelleen.

 

”Advenilla on energiantuotannossa paljon uutta näkemystä ja innovatiivisuutta, jota kannattaa hyödyntää.”

”Aktiivinen yhteydenpito ja uudenlaiset ratkaisumallit. Mikään ei ole jäänyt odottamaan vastausta, vaan kaikkiin on vastattu.”

”Ammattitaitoisuus paistaa läpi koko organisaatiosta, tuntevat asiansa.”

 

Katso myös:

Asiakastarinat

Adven yrityksenä

 

Heikki Aarrejoki
Director, Account Management
Share