Asiakastyytyväisyyskysely: Asiakkailla kova luotto Adveniin

Advenin asiakastyytyväisyys pysyttelee korkeissa lukemissa viime vuoden lopulla toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan. Advenin asiakkaat luottavat Advenin kumppanuuteen jatkossakin, ja suosittelisivat yritystä muille toimijoille.

Taloustutkimus Oy:n joulukuussa 2016 suorittaman tutkimuksen mukaan Advenin asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on hyvä, ja ylittää vertailutietopankin keskiarvon selkeästi. Asiakkaat ovat tyytyväisiä erityisesti Advenin energian tuotannon luotettavuuteen sekä Advenilta saamansa asiakaspalvelun laatuun.

Yli 80% vastaajista on positiivinen kokonaiskuva Advenista. Adven on yrityksenä asiakkaiden mielestä rehellinen, helposti lähestyttävä ja luotettava kumppani, sekä ympäristöasiat huomioon ottava, vastuullinen toimija.

Ilahduttavinta on kuitenkin asiakkaiden uskollisuus: lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta aikoo jatkaa yhteistyötä Advenin kanssa myös tulevaisuudessa. Valtaosa heistä kokee, että Adven on luotettava ja heille sopiva yritys ja että Adven arvostaa asiakkaitaan. Myös puskaradio toimii Advenin kannalta myönteisesti: asiakkaat puhuvat yrityksestä muille positiivisesti.

Mistä asiakastyytyväisyys muodostuu?

Asiakastyytyväisyys on kokonaisvaltainen kokemus, joka syntyy palvelun eri osa-alueilla ja asiakassuhteen eri vaiheissa. Energiaratkaisun suunnittelu ja toteuttaminen vaativat oman projektinsa, jonka on sujuttava sulavasti Advenin ammattitaitoisen projektitiimin johdossa.

Energiantuotannossa asiakkaat arvostavat toimituksen häiriöttömyyttä, sekä sitä kuinka ketterästi energialaitos mukautuu asiakkaan muuttuviin energiatarpeisiin pitkän sopimussuhteen aikana.

Advenin asiakkuusjohtaja Heikki Aarrejoen mukaan myös Advenin muilla palveluilla on merkittävä rooli positiivisen asiakaskokemuksen rakentajana.

- Raporttien ja analyysien laatiminen sekä energiakustannusten säännöllinen läpikäynti yhteistyökokouksissa Advenin edustajien kanssa on asiakkaillemme tärkeä ja yhteistyötä edistävä käytäntö, Aarrejoki kertoo.

Jatkuva seuranta ja yhteydenpito auttavat ymmärtämään asiakkaan tarpeita

Adven kehittää toimintatapojaan nykyisten sopimusasiakkaiden kanssa jatkuvasti. Käyttöorganisaatio toimii asiakasta lähellä ja usein jopa samassa kiinteistössä asiakkaan tuotannon kanssa, joten jokapäiväinen yhteydenpito onnistuu helposti. Toiminnan kehittäminen edellyttää säännöllisiä palavereja ja jatkuvaa hereilläoloa.

Advenin asiantuntijakaartiin kuuluu energia-alan ammattilaisia, jotka auttavat asiakkaita merkittävissäkin muutoksissa. Esimerkiksi Recovery-asiantuntijat ovat perehtyneet suljettujen kiertojen suunnitteluun, vedenkäsittelyyn ja energian sekä raaka-aineiden uudelleenhyödyntämiseen.

Advenin geoenergia-asiantuntijat ovat kehittäneet suurkiinteistöille sopivan, ainutlaatuisen maalämpöratkaisun, joka Advenin toimintaperiaatteiden mukaisesti ei vaadi asiakkaalta investointia.

Asiakastapaamisissa käytävien keskusteluiden kautta Advenille ja asiakkaalle muodostuu yhteinen ymmärrys siitä, miten energia tuotetaan, mihin energiaa käytetään ja mistä tarpeet muodostuvat.

- Meille on tärkeää tietää ja ymmärtää, mihin asiakas käyttää energiaa. Ymmärryksemme karttuu kohisten, mitä enemmän olemme tekemissä asiakkaan kanssa. Henkilökuntamme käy suurimmilla laitoksilla päivittäin, ja etävalvonta seuraa kaikkien laitosten käyttöä taukoamatta, asiakkuusjohtaja Heikki Aarrejoki summaa.

Share