Asiakkaiden suositteluhalukkuus Advenia kohtaan lähes erinomainen

Alku vuodesta toteutetun asiakastyytyväisuustutkimuksen mukaan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Adveniin säilyi edelleen hyvällä tasolla ja suositteluhalukkuus lähenteli erinomaista.

Taloustutkimus Oy toteutti Advenin asiakastyytyväisyystutkimuksen tammikuussa 2018. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi yhteensä 109 Advenin asiakasta. Tavoitteena oli selvittää asiakastyytyväisyyden nykytaso sekä kartoittaa ne toimintamme osa-alueet, joissa kaivataan kehitystoimia.

Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen kanssa nyt kolmatta kertaa peräkkäin ja tällä kertaa kyselyn laajuutta kevennettiin asiakkaidemme toiveen pohjalta. Tyytyväisyyden lisäksi tutkimuksessa selvitettiin muun muassa sitä, miten todennäköisesti asiakas suosittelisi Advenia ja kuinka todennäköisenä he näkevät asiakassuhteen jatkumisen.

Kokonaistyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla ja onnistumisia häiriötilanteiden ratkaisussa

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyyttä mittaava asiakastyytyväisyysindeksi CSI eli täysin ja hyvin tyytyväisten osuus kaikista vastaajista on edellisten tutkimusten tapaan varsin hyvällä tasolla ja ylittää selvästi tutkimuskonseptin vähimmäistavoitetason ja vertailutietopankin keskiarvon.

Advenin henkilöstön palveluasenne ja henkilöstön ammattitaito luokittuvat ensisijaisiksi vahvuuksiksemme. Tärkeystasoltaan nämä tekijät ovat keskimääräistä suurempia: etenkin palveluasenne erottuu jopa kriittisen tärkeänä asiakkaiden kokeman kokonaistyytyväisyystason kannalta. Muiksi vahvuuksiksi tunnistettiin yhteydenpidon ja asioinnin helppous, toiminta häiriötilanteen ratkaisemisessa sekä energian toimituksen laatu.

Suositteluhalukkuus lähestyy erinomaista

Asiakkaiden suosittelua mittaava nettosuosittelunindeksi (NPS) on hyvällä ja parhaimmalla tasollaan tutkimusvuosittain tarkasteltuna, ja lähestyy tasoa erinomainen. Advenin NPS-tulos ylittää selvästi tietopankkikannan keskiarvon. Asiakaspalveluun, henkilökuntaan ja yhteistyöhön, ammattitaitoon ja asiantuntemukseen sekä toimivuuteen ja häiriöttömyyteen liittyvät tekijät lisäävät eniten asiakkaiden suositteluhalukkuutta. Eniten suosittelua vähentävä asia on hinta.

Paras asiakaskokemus on meidän määrittelemämme strateginen kyvykkyys ja kilpailutekijä. Asiakkaiden antama palaute osoittaa meidän olevan oikealla polulla. Tästä on hyvä jatkaa Advenin kehitys- ja kasvupolkua.

 

Share