Citycon valitsi Advenin geoenergian kauppakeskus Jakobsbergs Centrumissa

 Cityconin omistama kauppakeskus Jakobsbergs Centrum Ruotsissa vaihtaa kaukolämmön uusiutuvaan, geoenergialla tuotettuun lämmitykseen ja jäähdytykseen. Kauppakeskuksen kokonaisenergian kulutus vähenee näin jopa 65 prosenttia. Jakobsbergs Centrumissa toteutettava pilottiprojekti on hyvin linjassa Cityconin tavoitteiden kanssa.  Niiden mukaisesti Citycon investoi energiatehokkuuden parantamiseen, kasvattaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä sekä vähentää CO2 päästöjä.

 Jakobsberg Centrum on Ruotsin suurin kauppakeskus, joka siirtyy kaukolämmöstä geoenergian käyttöön. Noin 97 prosenttia kauppakeskuksen lämmityksestä ja jäähdytyksestä katetaan uusiutuvalla geoenergialla. Projekti on osa Cityconin ympäristöstrategiaa, jossa on määritelty kunnianhimoiset viiden vuoden tavoitteet kauppakeskusten sähkön, lämmityksen, jäähdytyksen ja vedenkulutuksen sekä hiilipäästöjen vähentämiseksi.

 - Kauppakeskukset ovat isoja lämmityksen ja jäähdytyksen käyttäjiä. Maalämpö on houkutteleva uusiutuva vaihtoehto, sillä pystymme sen avulla vähentämään ympäristövaikutuksia merkittävästi. Maalämpö parantaa energiaomavaraisuuttamme ja alentaa operatiivisia kustannuksiamme, Cityconin Ruotsin liiketoimintojen kiinteistökehitysjohtaja Mattias Bernunger sanoo. 

 Adven suunnittelee, investoi ja toteuttaa kauppakeskukseen geoenergiaa hyödyntävän Energiakeskuksen. Citycon tilaa Advenilta hiilidioksivapaan lämmityksen ja jäähdytyksen.

 - Geoenergia on kiinteistön omistajalle ympäristöystävällinen ja kustannustehokas vaihtoehto. Ympäristösertifikaatit ovat nopeasti kasvava trendi, ja geoenergia auttaa osaltaan saavuttamaan niiden vaatimukset, Adven Swedenin toimitusjohtaja Jonas Häggqvist sanoo. 

 Uusi energiajärjestelmä on toiminnassa Jakobsbergs Centrumissa syksyn 2016 aikana. Cityconin omistuksessa on Pohjois-Euroopassa 54 kauppakeskusta.

 Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jonas Häggqvist
Adven Sweden AB
Puhelin + 46 70 53 170 17

 Liiketoimintajohtaja Timo Koljonen
Adven Oy, Kiinteistöenergia
Puhelin + 358 504 666 999

 

Share