Energiayhtiö Adven tehostaa Valion Oulun tehtaan energiantuotantoa

Julkaistu 14.4.2015 - Outi Pelkonen

Oulu 14.4.2015 – Energiayhtiö Adven on solminut Valion kanssa energiantuotannon jatkosopimuksen. Adven rakentaa Valion Oulun Maikkulan tehtaalle uuden kiinteän polttoaineen (KPA) kattilalaitoksen, joka on teholtaan 5MW.

Adven on toiminut energiantuottajana Oulun Valion tehtaalla jo vuodesta 1989 lähtien. Tällä hetkellä tehtaan tarvitsema prosessienergia tuotetaan raskaalla polttoöljyllä, jonka tuotantokapasiteetti jää KPA -laitoksen rinnalle vara- ja huippukäyttöön.

Uuden KPA -laitoksen valmistuttua Valion Oulun tehtaan tarvitsema prosessi- ja lämpöenergia tuotetaan kotimaisella bioenergialla, hakkeella ja muilla puupohjaisilla polttoaineilla sekä jyrsinturpeella. Tällöin energiantuotanto on huomattavasti ympäristöystävällisempää verrattuna nykyiseen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan tuotantoon. Lähienergian käyttö lisää myös paikallisesti työtä polttoaineen tuotanto- ja logistiikkaketjussa.

Adven vastaa koko laitoksen rakentamisesta sekä tuottaa sopimuskauden ajan prosessi- ja lämpöenergiaa Valion tarpeisiin. Valion Oulun tehtaalla on menossa tällä hetkellä laajennusprojekti, joten energiankäyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Lisäksi investointi mahdollistaa höyryn käytön tehdasprosessissa ja sitä kautta edelleen monipuolistaa Oulun Valion tuotevalikoimaa.

- Pyrimme Valiossa lisäämään kotimaisten polttoaineiden osuutta lämmöntuotannossa. Meille tärkeitä arvoja ovat ympäristöystävällisyys, kotimaisuus, huoltovarmuus ja työllistävä vaikutus, joita tämä kattilalaitosinvestointi tukee. Samalla saamme pitkällä aikavälillä kilpailukykyistä lämpöenergiaa vakaalla hintatasolla, sanoo energiapäällikkö Peter Fabritius Valiolta.

- Advenilla on Suomessa merkittävä asema teollisuuden energiankumppanina, jota solmittu jatkosopimus Valion kanssa vahvistaa. Uuden kattilalaitoksen myötä tehtaan energiantuotanto on ympäristöystävällisempää ja luo toimitusvarmuutta tehtaan tarvitsemaan energian toimitukseen. Uusi energialaitos takaa Valiolle kilpailukykyistä ja ympäristöystävällistä lähienergiaa, kertoo toimitusjohtaja Matti Viljo Advenilta.

Valio yrityksenä

Valio on Suomen suurin maidonjalostaja, joka on toiminut suomalaisen maidontuotannon hyväksi jo 110 vuotta. Valio ja Valioryhmän tuottajat työllistävät kymmeniätuhansia ihmisiä ympäri Suomen, ja Valion toiminta tulouttaa Suomeen rahaa yli miljardin vuodessa.

Adven yrityksenä

Adven on luotettavaa yrityskohtaista energiahuoltoa ja kaukolämpöä toimittava yritys, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Advenin toiminta perustuu asiakkaiden tarpeisiin räätälöityihin kokonaisratkaisuihin, joiden avulla energia tuotetaan ja prosessoidaan luotettavasti, kustannustehokkaasti ja ympäristövaikutukset minimoiden. Advenin tuotteita ovat mm. teollisuushöyry ja -kylmä, lämpö, jäähdytysratkaisut, hukkaenergian prosessointi, kaasu, sekä sähkö. Advenin liikevaihto vuonna 2013 oli 160 M€. www.adven.fi.