Juhani Sillanpää on nimitetty Advenin M&A-toiminnasta vastaavaksi johtajaksi

Advenin strateginen tavoite on kasvaa kannattavasti. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii orgaanisen kasvun lisäksi merkittävää määrää yritys- ja liiketoimintaostoja (M&A) lähivuosien aikana.

KTM, OTM Juhani Sillanpää on nimitetty 1.4.2017 alkaen Advenin yritys- ja liiketoimintajärjestelyistä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Juhani Sillanpää on työskennellyt vuodesta 2010 lähtien AMP Capitalissa Investment Director -tehtävässä vastuualueenaan energia- ja kuljetustoimialat. Hän on myös toiminut Advenin hallituksen jäsenenä AMP Capitalin ja Infracapitalin muodostaman konsortion ostettua Advenin vuoden 2016 alussa. Nimityksen myötä Sillanpää jättäytyy pois Advenin hallituksesta. 

Ennen vuonna 2010 alkanutta AMP Capital -uraansa Sillanpää on työskennellyt Royal Bank of Scotlandin, ABN AMROn, Conventumin ja Citibankin palveluksessa.

Share