Kaukolämmön yleiset sopimusehdot muuttuvat 1.2.2018 alkaen

Adven siirtyy soveltamaan omien kaukolämmön toimitusehtojensa sijaan alan yleisiä ehtoja. Muutos tehdään siksi, että alan yleisten ehtojen noudattaminen korostaa toimintamme läpinäkyvyyttä.

Yleisissä sopimusehdoissa on muutamia keskeisiä muutoksia suhteessa nykyisiin sopimusehtoihimme. Nämä muutokset on listattu alla.

Uudet ehdot eivät heikennä asiakkaidemme sopimuksellista tai kaupallista asemaa. Uudet ehdot tulevat voimaan 1.2.2018. Ehdot on postitettu nykyisille kaukolämpöasiakkaillemme ja ne löytyvät myös verkkosivuillamme.

14.5 Lämmönmyyjällä on oikeus sellaisiin vähäisiin sopimusehtojen muutoksiin, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön.

14.6 Lämmönmyyjän on lähetettävä asiakkaalle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään asiakkaan laskutusosoitteeseen ja se voi sisältyä esimerkiksi asiakkaalle tulevaan laskuun.

14.7 Jos muutoksen perusteena on lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös, on lämmönmyyjällä oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lukien, kun muutos tai päätös tuli voimaan. Jos kyseessä on muutos asiakkaan vahingoksi, muutos voidaan toteuttaa myöhemminkin lämmönmyyjän määräämänä ajankohtana. Lämmönmyyjän on ilmoitettava näillä perusteilla tehtävistä muutoksista mahdollisimman pian.

14.8 Asiakkaalla on 30 päivän ajan kaukolämmön yleisten sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa lämpösopimus päättymään 1 kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin muutetut ehdot tai hinnat eivät koske asiakasta, ellei muutos johdu viranomaisen päätöksestä tai lainsäädännön muutoksesta.

 

Lisätietoa:

Mikäli Teillä on kysyttävää sopimusehtoihin liittyen, pyydämme olemaan yhteydessä:

Elli Ikonen, p. 050 317 1040 elli.ikonen@adven.com (ma-pe 8-16).

Yhteystietoihin tai laskutukseen liittyvissä asioissa pyydämme olemaan yhteydessä kaukolämmön asiakaspalveluun:

kaukolampo@adven.com tai p. 010 344 5444 (ma-pe 8-16).

Share