Laholmin suurin teollisuuden toimija 100% hiilivapaaksi Advenin kumppanuuden avulla

Ruotsalainen Diab AB on allekirjoittanut sopimuksen kuuman veden ja lämmön toimituksesta Advenin kanssa. Diabin tuotantolaitos Laholmissa, Etelä-Ruotsissa, muuttuu biopolttoaineeseen siirtymisen myötä 100 % hiilivapaaksi vuoteen 2019 mennessä.

Diab on globaali kevyiden materiaalien komposiittivalmistaja. Tuotteita hyödynnetään tuulivoima-, kuljetus-, meri- ja ilmailuteollisuudessa. Tuotantolaitos Laholmissa, jossa on tähän asti käytetty energianlähteenä fossiilista maakaasua, siirtyy kokonaan biopolttoaineeseen tammikuuhun 2019 mennessä.  Polttoainemuutoksen odotetaan vähentävän yrityksen hiilidioksipäästöjä vuosittain 6 000 tonnia.

-     Tuotteemme avulla voidaan valmistaa tulevaisuuden energiatehokkaita autoja, laivoja ja lentokoneita. Kuitenkin, kun arvioimme yrityksen ilmastovaikutusta, tuli selväksi, että suuri osa meidän hiilijalanjäljestä voitiin yhdistää energian käyttöön tuotantolaitoksissamme. Uuden energiaratkaisun myötä, otamme Laholmissa suuren askeleen kohti päämääräämme valmistaa tuotteita tulevaisuuden vastuulliselle yhteiskunnalle, sanoo Per Hökfelt, EVP Sustainability & EHSQ.

Adven tuottaa Diabille jatkossa energiaa palveluna ja huolehtii sekä laitosten toiminnasta että kehittämisestä kaikkine vastuineen. Tietämys ja osaaminen teollisuuden lämmitysratkaisuista oli Diabille ratkaiseva tekijä energiakumppanin valinnassa.

-     Tuotantolaitoksemme on käynnissä lähes vuorokauden ympäri, jonka vuoksi olemme todella riippuvaisia energian tuotannon luotettavuudesta. Tästä syystä näemme suurena etuna, että Adven, jolla on pitkä kokemus teollisuuden lämmitysratkaisuista, huolehtii energiantuotannostamme ja toimii kumppanina, joka auttaa meitä jatkuvasti kehittämään energian käyttöämme sekä sen kierrätystä, sanoo Anna Bjelm, VP Operation Sweden/Lithuania Diab AB.

Diabille oli tärkeää energian tuotannon ympäristöystävällisyyden lisäksi myös kustannustehokkuus. Puulastut ovat edullisempia per kilowatti tunti kuin maakaasu ja lämpöpumpun avulla osa tuotetusta lämmöstä, joka on vapautettu aikaisemmin viereiseen jokeen, voidaan hyödyntää uudelleen.  

-     Diab on yksi teollisuuden suunnan näyttäjistä, sillä se tekee merkittävän muutoksen sekä ympäristölle että taloudelle konvertoimalla 100 prosenttisesti uusiutuvaan energiaa. Odotamme, että pääsemme työskentelemään yhdessä Diabin kanssa ja ajan myötä kehittämään prosesseja, sanoo Andreas Lanneström, Sales Director for Adven Industrial Solutions in Sweden.

-     Rakennamme infrastruktuuria kasvattavalla uusiutuvan energian käyttöä sekä parantamalla energiatehokkuutta. Projekti Diabin kanssa toimii hyvänä esimerkkinä mahdollisuuksista, joita näemme Ruotsin markkinoilla, sanoo Ilkka Niiranen, CEO Adven Sweden.

Diab ja Adven allekirjoittivat sopimuksen tammikuussa 2018 ja laitos valmistuu tästä vuoden päästä, tammikuussa 2019. Sopimus on voimassa 15 vuotta.

 

Lisätietoa:

Adven, Andreas Lanneström, Sales Director, +46 727 220 096, andreas.lanndstrom@adven.com

Diab, Per Hökfelt, EVP Sustainability & EHSQ, +46 730 777 726, per.hokfelt@se.diabgroup.com

Diab, Anna Bjelm, VP Operations Sweden/Lithuania Diab AB, +46 706 061 663, anna.bjelm@se.diabgroup.com

 

Share