Nammo Vihtavuori ja Adven miettivät Siikajärven vedenkäytön uusiksi 

Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevan Siikajärven vedenpinnan havaittiin viime vuonna alussa laskeneen poikkeuksellisen paljon. Järviveden merkittävin käyttäjä on ruutitehdas Nammo Vihtavuori Oy, joka päätti ryhtyä toimiin vesitilanteen parantamiseksi. Kumppaniksi edistykselliseen vedenkierron ratkaisuun Nammo valitsi Advenin.  2016 syksystä alkaen vettä otetaan järvestä 40 prosenttia vähemmän entiseen verrattuna. Samalla ratkaisu vähentää Nammon kokonaisenergian käyttöä 15 prosenttia.

Nammon ruutitehdas Vihtavuoressa, lähellä Jyväskylää, on käyttänyt Siikajärven vettä 1920-luvulta saakka. Puhdasvetinen Siikajärvi on aikanaan ollut yksi peruste Ruutitehtaan sijoittumiselle alueelle. Vettä käytetään merkittävissä määrin jäähdytykseen eri prosessivaiheissa. Jäähdytyksen yhteydessä vesi lämpenee, jonka jälkeen se lasketaan edelleen vesistöön. Jatkossa jäähdytys tehdään pääsääntöisesti suljetulla jäähdytysvesikierrolla, jonka jäähdytyksestä vapautuva lämpö otetaan talteen ja prosessoidaan edelleen hyödynnettäväksi alueen lämpöverkossa.

Näin paikallisesta järvestä otetaan jatkossa vähemmän vettä. Siikajärven vedenpinnan korkeus on vaihdellut aiemminkin, mutta jostain syystä veden pinta on nyt ollut matalalla pitkään, vaikka Nammon tehtaan veden käyttö on samalla tasolla kuin viisi vuotta sitten.

  • Saimme sidosryhmiltämme huolestunutta viestiä järven tilasta ja halusimme ehdottomasti olla mukana parantamassa tilannetta. Toivomme, että vedenpinta lähtee nousuun,  kun jatkossa veden käyttömme vähenee merkittävästi, Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä sanoo.

Ympäristönäkökulma painoi vaakakupissa paljon, mutta lisäksi kysymys on koko tehtaan kannattavuuden parantamisesta. Kun lämpö saadaan vedestä talteen, tehtaan kokonaisenergiankäyttö pienenee peräti 15 prosenttia. Tästä syntyy merkittäviä säästöjä. Pelkästään energiansäästöllä Nammo pystyy kattamaan suurimman osan ratkaisun kustannuksista.

  • Advenilla oli tarjota fiksu ratkaisu, jolla emme pelkästään pienennä vedenkäyttöä, vaan säästämme samalla energiaa. Tämä myös jatkaa ja syventää Nammon ja Advenin aiempaa yhteistyötä. Teimme aiemmin yhdessä alueelle höyrylaitoksen. Tämä projekti on saavuttanut kaikki ennakoidut kustannussäästöt ja hyödyt, Heikkilä summaa.

Nammo ja Adven solmivat vuonna 2014 uuden pitkäaikaisen energiantoimitussopimuksen , jonka myötä Adven on rakentanut alueelle viime vuonna käyttöönotetun biohöyrylaitoksen. Uuden laitoksen myötä Adven tuottaa höyryä ja lämpöä öljyn sijaa pääosin kotimaisilla polttoaineilla. Biohöyrylaitokseen perustuva höyryn tuotanto on myös parantanut merkittävästi Nammon huoltovarmuutta, sillä tehdas ei ole enää riippuvainen tuontipolttoaineesta.  Vesiongelman ratkaisemisen lisäksi suljettu jäähdytysvesikierto pienentää polttoaineiden käyttöä ja vapauttaa tehtaan käyttöön lisää höyryntuotantokapasiteettiä.

Lisätiedot:

Adven, Olavi Raunio, Director Adven Recovery
Puh. 040 194 4814, olavi.raunio@adven.com

Nammo Vihtavuori, Ilkka Heikkilä, Toimitusjohtaja
Puh. 040 8669145, ilkka.heikkila@nammo.com

 

Nammo Vihtavuori Oy

Nammo Vihtavuori Oy  valmistaa ruuteja sotilas- ja siviilikäyttöön sekä räjähdystarvikkeiden puolivalmisteita kuten nitrattuja öljyjä ja nitroselluloosaa. Tehdas on valmistanut korkealaatuisia ruutituotteita  1920 luvulta alkaen. Tehdas tuottaa erityyppisiä ruuteja lähtien pienoiskiväärikalibereista päätyen 155mm tykistölaukauksiin. Nammo Vihtavuoren myynnistä 2/3 menee vientiin. Nammo Vihtavuori kuuluu osana Nammo konserniin joka on pohjoismainen puolustusvälinekonserni ja sen päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Konserni toimii 11 eri maassa ja sen liikevaihto on n. 490 milj. euroa. Konsernin palveluksessa on n. 2100 henkilöä. Nammo Vihtavuori Oy työllistää Laukaassa 115 henkilöä. www.vihtavuori.com

Adven Oy

Adven on johtava teollisten ja kaupallisten energia- ja vesiratkaisujen tarjoaja Suomessa, Ruotsissa sekä Virossa. Adven rakentaa, omistaa sekä hallinnoi asiakkaille höyryä, lämpöä, kylmää sekä veden ja kaasun käsittelyä tuottavia tuotantolaitoksiaan itse. Lisäksi Adven toimittaa kaukolämpöä, lämmittää ja jäähdyttää tiloja geoenergialla sekä toimii maakaasun jakelun ja jälleenmyynnin parissa. Adven toimittaa energiaa noin 140 teollisuuslaitokselle ja hallinnoi yli 50 kaukolämpöverkkoa sekä 15 maalämpölaitosta, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho on 1 500 MW. www.adven.fi

 

Share