SIUNTION JA VEIKKOLAN KAUKOLÄMPÖ TUOTETAAN NYT BIOPOLTTOAINEELLA

Advenin operoimat Siuntion ja Veikkolan alueen kaukolämpölaitokset ovat siirtyneet biopolttoaineen käyttöön fossiilisten polttoaineiden sijaan. Laitosten vanhat lämmityskattilat on uudistettu pellettikattiloiksi kilpailukykyisemmän ja ympäristömyötäisemmän kaukolämmön tuotannon varmistamiseksi.

Biopolttoaineen käyttöön siirtyminen vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Ympäristömyötäisyyden lisäksi uusi tuotantoratkaisu takaa Siuntion ja Veikkolan alueen asukkaille myös kilpailukykyisen kaukolämmön hinnan.

”Viime vuosien aikana olemme määrätietoisesti siirtyneet uusiutuvien polttoaineiden käyttöön kaukolämpölaitoksillamme ja keventäneet näin hiilidioksidipäästöjä”, sanoo Suomen maajohtaja Ari Vanhanen. ”Meillä on kokemusta, että nykyaikaisen tekniikan ja biopolttoaineiden avulla kaukolämmön hiilidioksidin ominaispäästöt voivat vähentyä jopa yli 80% entisistä lukemista.”

Pellettejä pääpolttoaineenaan käyttävien lämpölaitosten teho on Siuntiossa 1,5 MW ja Veikkolassa 1,0 MW. Laitoksien toiminta perustuu kaukovalvontaan ja niiden käytöstä ja kunnossapidosta samoin kuin polttoaineen hankinnasta vastaa Adven.

Lisätietoja:

Suomen maajohtaja, Ari Vanhanen, ari.vanhanen@adven.com, puh. 0500 432 830 Kaukolämpöpäällikkö Antti Lumme, antti.lumme@adven.com, puh.  040 195 1491

Share