Suomalainen teollisuus parantaa kilpailukykyä tehostamalla energiankäyttöä

Energia on yksi teollisuuden merkittä-vimmistä kulueristä. Tehostamalla energiankäyttöä myös tehtaan kilpailukyky paranee. Adven toteuttaa hankkeen, jolla DuPontin tytäryhtiön Finnfeeds Finland Oy:n Naantalin betaiinitehtaan höyryn käyttöä vähennetään lähes 40 prosenttia ja hiilijalanjälkeä pienennetään olennaisesti.

Kilpailukyvyn säilyttäminen globaalissa taloudessa vaatii suomalaiselta teollisuudelta uudenlaisia ratkaisuja. Advenissa on huomattu, että prosessiteollisuudessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota energia- ja vesitehokkuuteen, koska se parantaa kustannustehokkuutta. Lisäksi kestävien arvojen noudattamien tuo yrityksille lisämyyntiä.

-    Advenin uusista investointihankkeista reilusti yli puolet on energia- tai vesitehokkuutta edistäviä ratkaisuja. Usein tehokkain tapa parantaa energiahuollon kilpailukykyä on parantaa energiatehokkuutta. Asiaa täytyy katsoa laajana kokonaisuutena, sanoo Advenin johtaja Olavi Raunio.

Vähemmän höyryä ja pienemmät päästöt

Finnfeeds Finland on E. I. du Pont de Nemours and Company’n tytäryhtiö, joka valmistaa Naantalin tehtailla betaiinia ja muita sokerijuurikaslähtöisiä tuotteita. Höyry on tärkeä osa valmistusprosessia. Adven toteuttaa uuden sopimuksen myötä Finnfeedsin tuotantolaitoksella betaiini-, glyseroli- ja melassiliuosten haihdutuksen ja rakentaa tarkoitusta varten käyttöönsä uuden haihduttamon. Hankkeen myötä tehtaan höyryn kulutus laskee yli kolmanneksen.

Kun höyryn käyttöä vähennetään, tuotantolaitoksen hiilidioksidipäästöt pienenevät vuosittain 16 000 tonnia. Se vastaa yli sataa miljoonaa henkilöautolla ajettua kilometriä.

-    Kustannuksiltaan tämä ratkaisu on meille selvästi edullisempi kuin vaihtoehtoinen tapa tai nykytila. Kun investointi on Advenin, me saamme kustannussäästöjä ensimmäisestä päivästä alkaen. Jos olisimme tehneet oman laitosinvestoinnin, sille tulisi pitkä takaisinmaksuaika. Adven oli myös ainoa toimija, joka pystyy hallitsemaan koko ketjun ongelman ratkaisusta laitoksen operointiin, kertoo Naantalin tehtaan johtaja Ville Kyläkoski.

Energiansäästöinvestoinnit jäävät usein toteuttamatta teollisuusyritysten lyhyiden takaisinmaksuaika-vaatimusten takia. Advenin haihdutuspalvelu toteutetaan kuitenkin US GAAP ja IFRS standardien mukaisena palvelusopimuksena, jolloin Advenin investointi ei rasita asiakkaan tasetta. Hanke on jatkumoa Advenin ja DuPontin pitkälle yhteistyölle mm. Hangossa ja Jokioisissa.

Lisätiedoa:

Adven, Olavi Raunio, Director New Sales, Adven Group
040 194 4814, olavi.raunio@adven.com

Finnfeeds Finland Oy, tehtaan johtaja Ville Kyläkoski
040 7358937, ville.kylakoski@dupont.com

 

DuPont

DuPont on maailman johtava luonnollisen betaiinin valmistaja eläinrehu- ja kosmetiikkasovelluksiin.  Naantalissa tehdas on toiminut vuodesta 1953 ja työllistää nykyisin noin 70 henkilöä. DuPont (NYSE: DD) on tuonut markkinoille maailmanluokan tiedettä innovatiivisten tuotteiden, materiaalien ja palveluiden muodossa vuodesta 1802. Yhtiö uskoo, että yhteistyöllä asiakkaiden, hallituksien, järjestöjen ja mielipidevaikuttajien kanssa voimme löytää ratkaisuja globaaleihen haasteisiin, kuten terveellisen ruokahuollon riittävyys kaikkialla, riippuvuuden vähentäminen fossiilisista polttoaineista, elämän ja ympäristön suojeluun. Lisätietoja DuPontista ja sen sitoutumisesta osallistavaan innovaatioon: www.dupont.com.

 

Share