Vanajanlinnan kiinteistöt siirtyvät hiilineutraaliin lämmitysjärjestelmään 

Kestävä kehitys, vastuullisuus ja vihreämmät energiaratkaisut kiinnostavat matkailijoita yhä enemmän. Vanajanlinnan hotelli, Linna Golfin kiinteistöt sekä pääosa alueen muista kiinteistöistä siirtyvät maakaasun käytöstä Advenin tarjoamaan geoenergiapalveluun eli maalämmön ja -viilennyksen käyttöön.

Toimitusjohtaja Pekka Vihma alkoi selvittää vaihtoehtoja nykyiselle maakaasuun perustuvalle lämmitykselle noin kaksi vuotta sitten. Alun perin Vanajanlinna on lämmitetty öljyllä, välissä varhaisilla maalämpöratkaisuilla ja viime vuodet maakaasulla.

-  Kaksi pääsyytä geoenergiaan siirtymiseen olivat kustannukset sekä arvot. Pelkästään omilla toimilla energiakustannuksiin ei saatu riittävästi säästöjä. Maakaasussa kustannuksia säätelivät esimerkiksi veromuutokset sekä raaka-aineen kallistuminen. Toisaalta halusimme tehdä vastuullisuutta ja ympäristöarvoja edistäviä tekoja sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä, Vanajanlinnan toimitusjohtaja Pekka Vihma sanoo.

Asiakkaat ovat Vihman mukaan yhä kiinnostuneempia siitä, millä energiamuodoilla hotelli toimii. 

-  Vastuullinen matkailu nostaa päätään. Nykypäivän asiakas on tietoinen kestävistä valinnoista. Ihmiset valitsevat jo kohteita sen mukaan, ovatko ne heidän arvojensa mukaisia. Vaikka muutos ei ole suoranainen kilpailuetu, sekä tukee vahvasti viestintäämme, Vihma arvioi. 

-  Olemme toteuttaneet vastaavia kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja myös muille matkailualan toimijoille esimerkiksi Pohjois-Suomeen. Geoenergia on helppoa toteuttaa historialliseen kiinteistöön, sillä se ei vaadi suuria muutoksia itse kiinteistön sisällä, lähinnä teknisessä tilassa, Advenin liiketoimintajohtaja Timo Koljonen kertoo.

Geokaivot porataan Hämeenlinnan kaupungin omistamalle alueelle

Päätös edellytti usean tahon yhteistyötä: Hämeenlinnan kaupunki sekä toisaalta alueella toimivat yrittäjät, KKOy Vanajanlinnan Golf Suites ja Linna Golf Oy, sekä Vanajanlinnan hotelliravintolayhtiö päätyivät ratkaisuun yhdessä. Kaikki osapuolet kokevat saavansa muutoksesta hyötyä.

-  Oli hienoa huomata, että Hämeenlinnan kaupunki, joka omistaa suurimman osan kiinteistöistä ja maa-alueesta, oli myötämielinen samoille arvoille kuin me. Haluamme kaikki olla vastuullisia toimijoita ja käyttää uusiutuvaa energiaa. Lisäksi tämä on taloudellisesti järkevää, Vihma toteaa.

Takaisinmaksuaika olisi omalle investoinnille liian pitkä

Vanajanlinnaan ostetaan energiaa palveluna Advenilta, jolloin alueen yritysten ei tarvinnut itse tehdä laiteinvestointeja ja rakentaa geoenergiakenttää. 

-  Meidän kokoisellamme toimijalla ei ollut mitään mahdollisuutta tehdä omaa investointia eli ostaa itse tarvittavia laitteistoja, jolloin olisimme saaneet säästöjä vasta vuosien päästä. Olemme lisäksi vuokratiloissa.

-  Adveniin päädyimme myös siksi, että he voittivat luottamuksemme kokemuksella, taustalla, kokoluokalla ja investointikyvykkyydellä. Ja vain harva toimija kykenee lupaamaan säästöjä ensimmäisestä päivästä alkaen.

Geoenergiaporaukset tehdään Vanajanlinnassa kevään ja kesän 2018 aikana. Uusi järjestelmä on käytössä syksyn lämmityskauteen siirryttäessä.

Pikafaktat aiheesta:

-  Geoenergialla tuotetaan alueen kiinteistöihin sekä viilennystä että lämmitystä, ja kyseessä on täysin hiilineutraali ratkaisu.

-  Energian hinta on vakaa ja läpinäkyvä. Energiakustannuksia alennetaan ensimmäisestä päivästä lähtien.

-  Kyseessä on energiaomavarainen ratkaisu: energiaa tuotetaan paikallisesti kiinteistön alueella.

-  Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassa Vanajanlinnassa energiaratkaisuista työntekijöiden perehdytykseen.

 

Lisätietoa:

Adven, Timo Koljonen, liiketoimintajohtaja, geoenergia, 050 4666999, timo.koljonen@adven.com

Vanajanlinna, Pekka Vihma, toimitusjohtaja, 040 048 5444, pekka.vihma@vanajanlinna.fi

Vanajanlinna

Nykyisin Vanajanlinnassa toimiva yritys on perustettu vuonna 1989 ja vuonna 1998 hämeenlinnalaiset Pekka Vihma (toimitusjohtaja) ja Mika Walkamo (hallituksen puheenjohtaja) ostivat yrityksen. Vuonna 2011 omistajapohjan laajentuessa muodostui Vanajanlinna Group, jonka lippulaiva on Hotelli Vanajanlinna. Vanajanlinna Groupilla on toimintaa Hämeenlinnassa, Janakalassa, Lahdessa ja Levillä.

 

Share