Yritykset pohtivat ratkaisuja ilmastonmuutokseen – katso tilaisuuden puhujien esitykset

Yritykset pystyvät tekemään yhteiskunnan vaikuttavimmat teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Adven avasi keskustelun teollisuuden ja kiinteistöalan ilmastoteoista Uuden alku -tilaisuudessa, jossa pohdittiin yritysmaailman keinoja ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen. Tilaisuudessa puhuneet yritysjohtajat ja elinkeinoministeri olivat yhtä mieltä erityisesti kahdesta asiasta: liiketoiminnan roolista ja hallituista muutoksista.

Noin 75 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta. Suurin energiankäyttäjä on teollisuus (46 prosentin osuus) ja toiseksi suurin rakennusten lämmitykseen käytetty energia (26 prosentin osuus). Tilaisuudessa ei ollut tarvetta käydä keskustelua ilmastonmuutoksen todellisuudesta tai siitä, onko yrityksillä tärkeä rooli ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa – sen sijaan puheenvuoroissa etsittiin konkreettisia ratkaisuja ja kerrottiin jo tehdyistä toimista.

Nämä seikat korostuivat kaikissa puheenvuoroissa:

1)    Todelliset ratkaisut ilmastonmuutokseen vaativat taakseen liiketoimintalogiikan.

2)    Ratkaisut eivät ole nopeita, vaikka kaikki niin toivoisivat – yritysten täytyy tehdä muutoksia hallitusti ja nykyisen yritystoiminnan ehdoilla, muuten ratkaisut eivät ole kestäviä. Samaan aikaan toimien täytyy tuoda todellisia muutoksia.

Adven konsernin toimitusjohtaja Jyrki Vainionpää avasi tilaisuuden lupaamalla, että Advenin 400 ammattilaista ja 800 miljoonan tase ovat käytettävissä ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen – vastuullinen energiantuotanto tarkoittaa Advenille myös hyvää bisnestä. Samalla hän lupasi leikata Advenin hiilidioksidipäästöjä ilmakehästä 200 000 tonnilla vuoteen 2024 mennessä, nykytason ollessa 350 000 tonnia. 

Vainionpää kävi puheenvuorossaan läpi myös lyhyesti tämänhetkisiä ilmastonmuutokseen liittyviä lukuja (5 min).

 

Advenin hallituksen puheenjohtaja Esko Aho summasi puheessaan muun muassa vastuullisuusajattelun kolme vaihetta: 1) yritykset alkoivat harjoittaa hyväntekeväisyyttä, joka tarkoitti käytännössä rahan antamista eri tarkoituksiin, jotka eivät suoraan kytkeytyneet yrityksen toimintaan. 2) Yritykset perustivat vastuullisuuteen liittyvän yksikön, joka keskittyi esimerkiksi jakamaan tukea ja tuottamaan palveluja. 3) Nyt käynnissä olevassa vaiheessa yrityksen strategiassa on se, miten yritys tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajien lisäksi myös sidosryhmille. Aho peräänkuulutti rajoitusten asettamisen sijaan liiketoimintamallien löytämistä ilmastonmuutoksen tärkeimpänä ratkaisuna. Katso myös, miksi Aho puhuu kärsivällisyydestä ilmastonmuutoksen yhteydessä (20 min).

 

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk) totesi, että Suomessa on ollut vain vähän pakkoa liittyen ilmastonmuutokseen, sillä Suomessa on päästy myös vapaaehtoisuudella hyvin liikkeelle. Kulmunin mukaan ilmastonmuutos ja työllisyys on ratkaistava käsi kädessä, ja tavoitteena on tehdä elämästä kestävää, eikä esimerkiksi johtaa laajaan työttömyyteen. Kulmunin mukaan ilmastonmuutoksen ratkaisun on välttämätöntä kietoa mukaan markkinalogiikka. Jos asiaa lähestytään vain kieltojen kautta, se voi johtaa sosiaaliseen tai alueelliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Katso myös, miten suomalainen insinööriosaaminen liittyy Kulmunin mukaan ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen (20 min).

 

Valion toimitusjohtaja Annikka Hurmeen puheenvuoro tarjosi paljon konkreettisia esimerkkejä toimista päästöjen vähentämiseksi – yritys haluaa olla maailman innovatiivisin meijeriyritys. Maidontuottajien omistama Valio on muun muassa kouluttanut omistajiaan hiiliviljelyyn, jonka avulla maidontuotannon hiilidioksidipäästöjä voidaan merkittävästi alentaa. Konkreettisena esimerkkinä hän käytti Oltermannikiloa, joka on Hurmeen mukaan vuoteen 2035 mennessä hiilijalanjäljeltään peräti negatiivinen. Katso, mitä muita toimia Valio on tehnyt (20 min).

 

Gaia Consultingin partneri Kaisa Hietala puhui opeista, jotka hän ammensi uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan luomisesta Nesteelle. Hietala summasi muutosmatkan konkreettisten tekojen tekemiseen liiketoiminta-arjessa: ota pää pois pensaasta, suunnittele muutosmatka jo ennen kuin on pakko, hyväksy, että välillä häntä voi heiluttaa koiraa, luo kulttuurinmuutoksesta yhteinen ja tee jokaisesta päivästä tulospäivä. Katso Hietalan videolta tarkemmat avaukset näistä opeista (20 min).

 

Tilaisuuden paneelikeskustelussa puhuttiin kiinteistöalan ja teollisuuden vaikuttavimmista ilmastotoimenpiteistä erityisesti energiantuotannossa ja -jakelussa sekä yhteiskunnan mahdollisuuteen vauhdittaa niitä. Mukana keskustelussa olivat YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, kansanedustaja Kai Mykkänen sekä Aalto-yliopiston professori Sanna Syri. Katso paneelikeskustelu tästä.

 

Adven yrityksenä

Tuoreimmat uutiset

Share